Translation

7805059636749367886
English
Key English Polish Actions
4279081882680795350 info info
3379167598974960777 warning ostrzeżenie
8772116786769251214 error błąd
3422890808980876594 Debug Debugowanie
314315645942131479 Info Informacja
4116911651502837995 Files Files
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Ostrzeżenie
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Błąd
5076187961693950167 Standard logs Standardowe raporty
4737341634746310376 Audit logs Raporty audytowe
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Utworzono użytkownika <x id="PH"/>.
8286337167859377104 Create user Utwórz użytkownika
7098180453085889026 Blocked videos Zablokowane filmy
7805059636749367886 Muted instances Wyciszone isntancje
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Zmieniono hasło dla użytkownika <x id="PH"/>.
149953821752893163 Update user password Zaktualizuj hasło użytkownika
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Aktualizowano użytkownika <x id="PH"/>.
1349763489797682899 Update user Zaktualizuj użytkownika
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. E-mail pytający o reset hasła został wysłany do <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Lista użytkowników
1525334987774465166 Create a user Utwórz użytkownika
5552039423287890133 Update a user Uaktualnij użytkownika
2005509140164856243 Video type Video type
1878553503929537171 VOD VOD
8610504659433544583 Live Live
545237611115823456 Video files Video files
5876109550513228304 With WebTorrent With WebTorrent
9036202975131076885 Without WebTorrent Without WebTorrent
7468888924775619361 With HLS With HLS

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7805059636749367886
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1439