Translation

687548610091961489
English
Key English Polish
6212841954039032241 Display video title Wyświetl nazwę filmu
7482217084177855485 P2P P2P
1068153312491986796 Display privacy warning Wyświetl ostrzeżenie o prywatności
7540352830225038263 Display player controls Pokaż elementy sterujące odtwarzacza
805456636864344681 Display PeerTube button link Wyświetl link do przycisku PeerTube
8928816882866356838 Public Publiczny
4416005356063364306 This video is blocked. Ten film jest zablokowany.
2482137713226830428 Published <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/> Opublikowano <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/>
1813238393038053050 SUPPORT WSPIERAJ
9219888125536520293 SHARE UDOSTĘPNIJ
6671956963490165282 SAVE ZAPISZ
647016352598204238 DOWNLOAD POBIERZ
677619204556459328 Like this video Podoba mi się
1979134407801821102 Dislike this video To mi się nie podoba
4001371302469308813 Support options for this video Opcje wsparcia dla tego filmu
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Od <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.byAccount }}"/>
1144407473317535723 Subscribe Subskrybuj
5432070253720498105 Subscribe to all channels Subskrybuj wszystkie kanały
7542242186854344789 channels subscribed zasubskrybowanych kanałów
8426539297729416784 {VAR_SELECT, select, undefined {Unsubscribe} other {Unsubscribe from all channels} } {VAR_SELECT, select, undefined {Anuluj subskrypcję} other {Anuluj subskrypcję wszystkich kanałów } }
7215101881367554791 Show more Pokaż więcej
3517550046701184661 Show less Pokaż mniej
66785722678644243 Origin Pochodzenie
6981359593518942576 Open the video on the origin instance Otwórz film na źródłowej instancji
5139892963394684487 Originally published Oryginalnie opublikowano
6402393085909200998 Friendly Reminder: Przyjacielskie przypomnienie:
2935783216050341269 the sharing system used for this video implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers. system udostępniania pliku wideo zakłada, że część informacji o Twoim systemie (takich jak adres IP) zostanie udostępniona innym członkom sieci.
4619188387782427495 More information Więcej informacji
3452334748875293295 The video was blocked due to automatic blocking of new videos Ten film został zablokowany z powodu automatycznego blokowania nowych filmów
1465291804668949243 NSFW NSFW
4512155674928869984 Get more information Uzyskaj więcej informacji

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
687548610091961489
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 491