Translation

8432562579042371182
English
Key English Gaelic Actions
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Tha <x id="START_LINK"/>neach-leantainn ùr<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>a’ feitheamh air d’ aonta air an ionstans agad<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Thòisich an t-ionstans agad air leantainn air <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> gu fèin-obrachail
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr dhen phlugan/ùrlar <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr de PheerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Tha deasachadh a’ video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> agad deiseil
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Tha am brath a’ tomhadh ri susbaint ach eil ann tuilleadh
906167214730624194 {views, plural, =0 {No view} =1 {1 view} other {<x id="views"/> views}} {views, plural, =0 {Cha deach coimhead air} =1 {Choimhead 1 air} one {Choimhead <x id="views"/> air} two {Choimhead <x id="views"/> air} few {Choimhead <x id="views"/> air} other {Choimhead <x id="views"/> air} }
4873265433447388314 {viewers, plural, =0 {No viewers} =1 {1 viewer} other {<x id="viewers"/> viewers}} {viewers, plural, =0 {Gun choimhead air} =1 {Tha 1 a’ coimhead air} one {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} two {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} few {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} other {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} }
4763067539652050249 <x id="PH" equiv-text="this.viewers"/> viewer(s) Tha <x id="PH" equiv-text="this.viewers"/> a’ coimhead air
8622604868434380566 {<x id="PH" equiv-text="this.views"/> view(s)} {Choimhead <x id="PH" equiv-text="this.views"/> air}
3321250177023376249 Change your avatar Atharraich an t-avatar agad
8411430224810427392 Remove avatar Thoir air falbh an t-avatar
8817917090143649804 Account muted Chaidh an cunntas a mhùchadh
1684597533616494551 Server muted Chaidh am frithealaiche a mhùchadh
5924559757556526785 Save to Sàbhail gu
8432562579042371182 Options Roghainnean
1394835141143590910 Start at Tòisich aig
5964984095397511808 Stop at Cuir ’na stad aig
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Thèid do ghearan a chuir dha na maoir aig <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> ’S a shìneadh air adhart gu tùs a’ video (<x id="INTERPOLATION_1"/>) cuideachd<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Mìnich an trioblaid…
5201790281220738609 Search playlists Lorg sna liostaichean-cluich
6056859576122955708 Create a private playlist Cruthaich liosta-chluich phrìobhaideach ùr
2409672154570643758 Display name Ainm-taisbeanaidh
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Teacsa goirid a dh’innseas ciamar as urrainnear taic a chur ris an t-seanail (ùrlar ballrachd…).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Nuair thèid video a luchdadh suas san t-seanail seo, thèid raon taice a’ video a lìonadh leis an teacsa seo gu fèin-obrachail.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Tha tòcan prìobhaideach am broinn a’ cheangail a leanas agus cha bu chòir dhut a cho-roinneadh le duine sam bith.
7513076467032912668 Format Fòrmat
7385834259346199883 Video stream Sruth video
5496771215105419189 Audio stream Sruth fuaime
6316149158173629264 Direct download Luchdadh a-nuas dìreach
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (faidhle .torrent)
5830517253429165613 Advanced Adhartach

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8432562579042371182
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 70