Translation

325842756252267394
English
Key English Gaelic Actions
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh beachd ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh cunntais ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air cunntas <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Tha an gearan agad mu mhì-ghnàthachadh <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> air a <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>ghabhail ris<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>dhiùltadh<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message Tha teachdaireachd ùr aig <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh<x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> a chuireadh ris o chionn goirid a <x id="START_LINK_1"/>bhacadh gu fèin-obrachail<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chuir <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> beachd ris a’ video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Tha am brath mu bheachd nach eil ann tuilleadh
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad fhoillseachadh
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded Chaidh <x id="START_LINK"/>a’ video agad<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> ion-phortadh
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed Dh’fhàillig le ion-phortadh <x id="START_LINK"/>a’ video agad<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/>
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Chlàraich cleachdaiche <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> air an ionstans agad
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Tha <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> a’ leantainn air <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>an t-seanail <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>a’ chunntas <x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> agad
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/> Thug <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> iomradh ort air <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Tha <x id="START_LINK"/>neach-leantainn ùr<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>a’ feitheamh air d’ aonta air an ionstans agad<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Thòisich an t-ionstans agad air leantainn air <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> gu fèin-obrachail
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr dhen phlugan/ùrlar <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr de PheerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Tha deasachadh a’ video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> agad deiseil
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Tha am brath a’ tomhadh ri susbaint ach eil ann tuilleadh
906167214730624194 {views, plural, =0 {No view} =1 {1 view} other {<x id="views"/> views}} {views, plural, =0 {Cha deach coimhead air} =1 {Choimhead 1 air} one {Choimhead <x id="views"/> air} two {Choimhead <x id="views"/> air} few {Choimhead <x id="views"/> air} other {Choimhead <x id="views"/> air} }
4873265433447388314 {viewers, plural, =0 {No viewers} =1 {1 viewer} other {<x id="viewers"/> viewers}} {viewers, plural, =0 {Gun choimhead air} =1 {Tha 1 a’ coimhead air} one {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} two {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} few {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} other {Tha <x id="viewers"/> a’ coimhead air} }
4763067539652050249 <x id="PH" equiv-text="this.viewers"/> viewer(s) Tha <x id="PH" equiv-text="this.viewers"/> a’ coimhead air
8622604868434380566 {<x id="PH" equiv-text="this.views"/> view(s)} {Choimhead <x id="PH" equiv-text="this.views"/> air}
3321250177023376249 Change your avatar Atharraich an t-avatar agad
8411430224810427392 Remove avatar Thoir air falbh an t-avatar
8817917090143649804 Account muted Chaidh an cunntas a mhùchadh
1684597533616494551 Server muted Chaidh am frithealaiche a mhùchadh
5924559757556526785 Save to Sàbhail gu
8432562579042371182 Options Roghainnean
1394835141143590910 Start at Tòisich aig

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
325842756252267394
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 56