Translation

5842982307680337701
English
Key English Gaelic Actions
3108704604266608109 My video imports Na videothan air an ion-phortadh
949618577357088829 Create a new playlist Cruthaich liosta-chluich ùr
2689878465089314112 Interface: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/> Eadar-aghaidh: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/>
667372110624203230 Import jobs concurrency Co-ruith nan obraichean ion-phortaidh
2184839376696112704 allows to import multiple videos in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart. leigidh seo leat iomadh video ion-phortadh aig an aon àm. ⚠️ Bidh PeerTube feumach air ath-thòiseachadh.
780513172839038392 jobs in parallel obraichean ’gan co-ruith
5997625369044180192 Allow import with HTTP URL (e.g. YouTube) Ceadaich ion-phortadh videothan le URL HTTP (can YouTube)
2095604754338363597 ⚠️ If enabled, we recommend to use <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/maintain-configuration?id=security&quot;&gt;"/>a HTTP proxy<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> to prevent private URL access from your PeerTube server ⚠️ Ma tha seo an comas, mholamaid gun cleachd thu <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/maintain-configuration?id=security&quot;&gt;"/>progsaidh HTTP<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ach nach dèid URL prìobhaideach inntrigeadh on fhrithealaiche PeerTube agad
7627544798203088407 Discover Fidir
7844706011418789951 Administration Rianachd
1726363342938046830 About Mu dhèidhinn
7922989125096435449 Contact Fios thugainn
403762424689874454 View your notifications Seall na brathan agad
2333314224059826550 Mark all as read Cuir comharra gun deach na h-uile a leughadh
8278995041812548563 Update your notification preferences Ùraich roghainnean nam brathan agad
5842982307680337701 See all your notifications Seall a h-uile brath agad
5108072242786374364 Welcome to <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>, dear user! Fàilte gu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>, a chleachdaiche chòir!
8821712929823045567 It's time to set up your account profile! Thàinig an t-àm gus pròifil a’ chunntais agad a shuidheachadh!
7239874680342223476 Help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> by: Cuidich na maoir is cleachdaichean eile ach an aithnich iad <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>cò thu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> le:
5856432243446401016 Uploading an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Luchdadh suas <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
3221645359464920754 Writing a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Sgrìobhadh <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>tuairisgeil<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
2218100934178971211 Don't show me this anymore Na seall seo dhomh a-rithist
4424964105331349857 I'm a teapot ’S e poit-tì a th’ annam
1597262876035959248 That's an error. Seo mearachd.
3343007694071351756 We couldn't find any video tied to the URL <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pathname }}"/> you were looking for. Cha do lorg sinn video a bhiodh naisgte ris an URL <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pathname }}"/> a bha thu a’ lorg.
7366678433039425999 We couldn't find any resource tied to the URL <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pathname }}"/> you were looking for. Cha do lorg sinn goireas a bhiodh naisgte ris an URL <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pathname }}"/> a bha thu a’ lorg.
3522707340816553139 Possible reasons: Adhbharan coltach:
6925335998927745197 You may have used an outdated or broken link Dh’fhaoidte gun do chleachd thu seann-cheangal no ceangal briste
1171455174603388942 The video may have been moved or deleted Dh’fhaoidte gun deach a’ video a ghluasad no a sguabadh às
2213348264902218064 The resource may have been moved or deleted Dh’fhaoidte gun deach an goireas a ghluasad no a sguabadh às
3209594685692897380 You may have typed the address or URL incorrectly Dh’fhaoidte gun do rinn thu mearachd sgrìobhaidh leis an t-seòladh no URL

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5842982307680337701
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 287