Translation

2184839376696112704
English
Key English Gaelic Actions
1674139713929545659 Videos: Videothan:
9156407045661257130 Sensitive: Frionasach:
3430483831942247060 Help share videos Cuidich le co-roinneadh videothan
7005745151564974365 Keyboard shortcuts Ath-ghoiridean a’ mheur-chlàir
7911416166208830577 Help Cobhair
8378304669563824772 Get help using PeerTube Faigh cobhair le cleachdadh PeerTube
2497681082724639563 powered by PeerTube le cumhachd PeerTube
7507948636555938109 Log out Clàraich a-mach
8893390761160292681 My account An cunntas agam
6371572688505952303 My library An leabhar-lann agam
2308975396733519902 Create an account Cruthaich cunntas
3108704604266608109 My video imports Na videothan air an ion-phortadh
949618577357088829 Create a new playlist Cruthaich liosta-chluich ùr
2689878465089314112 Interface: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/> Eadar-aghaidh: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/>
667372110624203230 Import jobs concurrency Co-ruith nan obraichean ion-phortaidh
2184839376696112704 allows to import multiple videos in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart. leigidh seo leat iomadh video ion-phortadh aig an aon àm. ⚠️ Bidh PeerTube feumach air ath-thòiseachadh.
780513172839038392 jobs in parallel obraichean ’gan co-ruith
5997625369044180192 Allow import with HTTP URL (e.g. YouTube) Ceadaich ion-phortadh videothan le URL HTTP (can YouTube)
2095604754338363597 ⚠️ If enabled, we recommend to use <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/maintain-configuration?id=security&quot;&gt;"/>a HTTP proxy<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> to prevent private URL access from your PeerTube server ⚠️ Ma tha seo an comas, mholamaid gun cleachd thu <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/maintain-configuration?id=security&quot;&gt;"/>progsaidh HTTP<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ach nach dèid URL prìobhaideach inntrigeadh on fhrithealaiche PeerTube agad
7627544798203088407 Discover Fidir
7844706011418789951 Administration Rianachd
1726363342938046830 About Mu dhèidhinn
7922989125096435449 Contact Fios thugainn
403762424689874454 View your notifications Seall na brathan agad
2333314224059826550 Mark all as read Cuir comharra gun deach na h-uile a leughadh
8278995041812548563 Update your notification preferences Ùraich roghainnean nam brathan agad
5842982307680337701 See all your notifications Seall a h-uile brath agad
5108072242786374364 Welcome to <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>, dear user! Fàilte gu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>, a chleachdaiche chòir!
8821712929823045567 It's time to set up your account profile! Thàinig an t-àm gus pròifil a’ chunntais agad a shuidheachadh!
7239874680342223476 Help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> by: Cuidich na maoir is cleachdaichean eile ach an aithnich iad <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>cò thu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> le:
5856432243446401016 Uploading an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Luchdadh suas <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2184839376696112704
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 276