Translation

3943893855105372623
English
Key English Gaelic Actions
3343758569423394070 No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>". No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>".
687236465759862933 Open syndication dropdown Fosgail clàr-taice teàrnaidh an t-siondacaididh
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Cha deach gach seanail agad a shuidheachadh gu slàn. Dèan fàilteachail iad is innis gu soilleir dè bhios tu a’ foillseachadh is tu a’ cur ris <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>bratach<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> agus <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>tuairisgeul<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Suidhich na seanailean agam
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Roghainnean nam brath
2317673285989169654 Newest first An fheadhainn as ùire an toiseach
751740263472313326 Unread first An fheadhainn gun leughadh an toiseach
7679199047720825365 All read Tha na h-uile air an leughadh
9167786874272926575 Web Lìon
1967081128372276674 My Playlists Na liostaichean-cluich agam
2317130384024575795 NEW PLAYLIST LIOSTA-CHLUICH ÙR
2871943975385662656 PLAYLIST LIOSTA-CHLUICH
3438686710205841496 Create playlist Cruthaich liosta-chluich
7040375308762081154 My video channels Na seanailean video agam
7418836785553125957 Create a new video channel Cruthaich seanail videothan ùr
3943893855105372623 Playlist thumbnail Dealbhag na liosta-cluich
7743343997362363486 No videos in this playlist. Chan eil video air an liosta-chluich seo.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Rùraich videothan air PeerTube is cuir ris an liosta-chluich agad iad.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Faic <x id="START_LINK"/>an docamaideadh<x id="CLOSE_LINK"/> airson barrachd fiosrachaidh.
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Ma tha thu feumach air taic le cleachdadh PeerTube, thoir sùil air an <x id="START_LINK"/>docamaideadh<x id="CLOSE_LINK"/>.
8844610145426272276 To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Airson na maoir is cleachdaichean eile a chuideachadh ach an aithnich iad <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>cò thu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, na dìochuimhnich <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>pròifil a’ chunntais agad a shuidheachadh<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> le <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> agus <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>tuairisgeul<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> rithe.
8479900728400966992 Video stats Stadastaireachd a’ video
2121875025429043110 You can select a part of the graph to zoom in ’S urrainn dhut pàirt dhen ghraf a thaghadh airson sùmadh a-steach
3787205057553482493 Reset zoom Ath-shuidhich an sùm
7849797693092882170 Since the video publication Since the video publication
5864040054093006922 Viewers Luchd-coimhid
5691818894884119596 Watch time Ùine na coimhid
683980015107026060 Retention Glèidheadh
2232536542109196600 Viewers stats between <x id="PH" equiv-text="this.statsStartDate.toLocaleString()"/> and <x id="PH_1" equiv-text="this.statsEndDate.toLocaleString()"/> Viewers stats between <x id="PH" equiv-text="this.statsStartDate.toLocaleString()"/> and <x id="PH_1" equiv-text="this.statsEndDate.toLocaleString()"/>
5697131528899933134 Viewers stats Viewers stats
8089238718524110373 Live as of <x id="PH" equiv-text="this.toMediumDate(new Date(session.startDate))"/> Live as of <x id="PH" equiv-text="this.toMediumDate(new Date(session.startDate))"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3943893855105372623
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1092