Translation

285180972645018518
English
Key English Catalan
6722765664648523978 Select the file to upload Trieu el fitxer a pujar
9172233176401579786 Scheduled Programat
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Oculta el vídeo fins una data específica
1087181129481039628 Normal live Normal live
3517255641769192386 Permanent/recurring live Permanent/recurring live
6148369758871787018 Video background image Imatge de fons del vídeo
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. La imatge es fusionarà amb el vostre fitxer d’àudio. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> La imatge escollida serà definitiva i no es podrà modificar.
4626927731329688072 Total video uploaded Total video uploaded
1185207825965405436 Processing… Processant…
7934833136974560675 Retry Tornar a intentar
2127094963121208963 Total video quota Quota total de vídeo
1522676094837508187 Congratulations! Your video is now available in your private library. Felicitats! El teu vídeo ja està disponible a la biblioteca privada.
3768339632235914548 Publish will be available when upload is finished La publicació estarà disponible quan finalitzi la càrrega
7430416142942514215 Publish Publica
6161604372916832458 Upload on hold Pujada en espera
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Ho sentim, la funció de pujada està deshabilitada per al teu compte. Si vols agregar vídeos, un administrador ha de desbloquejar la teua quota
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block.
438743381693904838 Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota. Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota.
6796692581512042469 Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota. Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota.
2587226585711833549 Read instance rules for help Llegir les normes de la instància per a obtindre ajuda
3455474330346212563 Select the torrent to import Selecciona el torrent per importar
290735093992020324 OR O
6173286379208830044 Paste magnet URI Apegar la URI magnet
2424051823705402833 Congratulations, the video will be imported with BitTorrent! You can already add information about this video. Enhorabona, el vídeo serà importat amb BitTorrent! Ja pots afegir informació sobre aquest vídeo.
4422946962830681102 Torrents with only 1 file are supported. Només s'admeten torrents amb 1 sol fitxer
7860848084471862305 Cannot create live because this instance have too many created lives Cannot create live because this instance have too many created lives
1278564497286613571 Cannot create live because you created too many lives Cannot create live because you created too many lives
2621043320678012413 Live published. Live published.
5872059367236038160 Stream only once and save a replay of your live Stream only once and save a replay of your live
2360261543675520397 Stream only once Stream only once
5168540607709796871 Stream multiple times, replays can't be saved Stream multiple times, replays can't be saved

Loading…

User avatar str-tr

Translation changed

PeerTube / angularCatalan

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Catalan
Quota PeerTube

String information

Key
285180972645018518
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.ca-ES.xlf, string 390