Translation

Event
English
Key English Hungarian Actions
Email Email E-mail
Ends on… Ends on… Befejeződik…
Enter the link URL Enter the link URL Adja meg a hivatkozás URL-ét
Error while changing email Error while changing email Hiba az e-mail megváltoztatásakor
Error while validating account Error while validating account Hiba a fiók ellenőrzésekor
Error while validating participation request Error while validating participation request Hiba a részvételi kérés ellenőrzésekor
Event already passed Event already passed Az esemény már elmúlt
Event cancelled Event cancelled Esemény törölve
Event creation Event creation Eseménylétrehozás
Event edition Event edition Eseményszerkesztés
Event list Event list Eseménylista
Event page settings Event page settings Eseményoldal beállításai
Event to be confirmed Event to be confirmed Megerősítendő esemény
Event {eventTitle} deleted Event {eventTitle} deleted A(z) {eventTitle} esemény törölve
Event {eventTitle} reported Event {eventTitle} reported A(z) {eventTitle} esemény jelentve
Event Event Esemény
Events Events Események
Ex: mobilizon.fr Ex: mobilizon.fr Például: mobilizon.fr
Explore Explore Felfedezés
Failed to save admin settings Failed to save admin settings Nem sikerült elmenteni az adminisztrátori beállításokat
Featured events Featured events Kiemelt események
Federation Federation Föderáció
Find an address Find an address Cím keresése
Find an instance Find an instance Példány keresése
Followers Followers Követők
Followings Followings Követések
For instance: London, Taekwondo, Architecture… For instance: London, Taekwondo, Architecture… Például: Budapest, Taekwondo, Építészet…
Forgot your password ? Forgot your password ? Elfelejtette a jelszavát?
From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime} From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime} {startDate} {startTime} és {endDate} {endTime} között
From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} {startDate} {startTime} és {endDate} között
From the {startDate} to the {endDate} From the {startDate} to the {endDate} {startDate} és {endDate} között
Key English Hungarian Actions
Error details copied! Error details copied! Hibarészletek másolva!
Error message Error message Hibaüzenet
Error stacktrace Error stacktrace Hiba veremkiíratása
Error while changing email Error while changing email Hiba az e-mail megváltoztatásakor
Error while loading the preview Error while loading the preview Hiba az előnézet betöltésekor
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Hiba a(z) {provider} használatával történő bejelentkezés közben. Próbálja újra vagy jelentkezzen be más módon.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Hiba a(z) {provider} használatával történő bejelentkezés közben. Ez a bejelentkezés-szolgáltató nem létezik.
Error while reporting group {groupTitle} Error while reporting group {groupTitle} Hiba a(z) {groupTitle} csoport jelentése közben
Error while subscribing to push notifications Error while subscribing to push notifications Hiba a leküldéses értesítésekre történő feliratkozáskor
Error while suspending group Error while suspending group Hiba a csoport felfüggesztésekor
Error while updating participation status inside this browser Error while updating participation status inside this browser Hiba a részvétel állapotának frissítésekor ezen böngészőn belül
Error while validating account Error while validating account Hiba a fiók ellenőrzésekor
Error while validating participation request Error while validating participation request Hiba a részvételi kérés ellenőrzésekor
Etherpad notes Etherpad notes Etherpad jegyzetek
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Etikus alternatíva a Facebook eseményekre, csoportokra és oldalakra. A Mobilizon egy olyan <b>eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy Önt szolgálja</b>. És pont.
Event Event Esemény
Event already passed Event already passed Az esemény már elmúlt
Event cancelled Event cancelled Esemény törölve
Event creation Event creation Eseménylétrehozás
Event description body Event description body Esemény leírásának törzse
Event edition Event edition Eseményszerkesztés
Event {eventTitle} deleted Event {eventTitle} deleted A(z) {eventTitle} esemény törölve
Event {eventTitle} reported Event {eventTitle} reported A(z) {eventTitle} esemény jelentve
Event list Event list Eseménylista
Event metadata Event metadata Esemény metaadatai
Event page settings Event page settings Eseményoldal beállításai
Events Events Események
Events nearby Events nearby Közeli események
Events tagged with {tag} Events tagged with {tag} {tag} címkével megjelölt események
Event timezone will default to the timezone of the event's address if there is one, or to your own timezone setting. Event timezone will default to the timezone of the event's address if there is one, or to your own timezone setting. Az esemény időzónája alapértelmezetten az esemény címének időzónája lesz, ha van ilyen, vagy a saját időzóna-beállítása.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Translated Mobilizon/Backend

Loading…

User avatar urbalazs

Translation uploaded

Mobilizon / FrontendHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Event
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/hu.json, string 122