Translation

Copy details to clipboard
English
Key English Galician Actions
Follower Follower Seguidora
Reject Reject Rexeitar
No follower matches the filters No follower matches the filters Ningunha seguidora supera o filtro
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected A solicitude de seguimento de @{username} foi rexeitada
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. As seguidoras recibirán os novos eventos públicos e publicacións.
Manually approve new followers Manually approve new followers Aprobar manualmente novas solicitudes
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Algo fallou, lamentámolo. Podes intentar recargar a páxina.
What can I do to help? What can I do to help? Que podo facer para axudar?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Melloramos este software grazas á túa colaboración. Infórmanos acerca deste asunto, tes dúas posibilidades (desafortunadamente as dúas requiren a creación dunha conta):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Por favor engade tódolos detalles posibles para axudarnos a identificar o problema.
Technical details Technical details Detalles técnicos
Error message Error message Mensaxe do erro
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Cidade ou rexión
Select a radius Select a radius Elixe o radio
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. A túa cidade ou rexión e o radio só se utilizará para suxerirche eventos próximos. O radio do evento será considerado desde o centro da área administrativa.
Your upcoming events Your upcoming events Os teus próximos eventos
Last published events Last published events Últimos eventos publicados
Events nearby Events nearby Pechar eventos
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday Onte
You created the event {event}. You created the event {event}. Creaches o evento {event}.
Key English Galician Actions
Comments Comments Comentarios
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Os comentarios están pechados para todas.
Comment text can't be empty Comment text can't be empty O texto do comentario non pode estar baleiro
Confirmed Confirmed Confirmada
Confirmed at Confirmed at Confirmada o
Confirmed: Will happen Confirmed: Will happen Confirmado: Acontecerá
Confirm my participation Confirm my participation Confirmar a miña participación
Confirm my particpation Confirm my particpation Confirmar a miña participación
Confirm participation Confirm participation
Confirm user Confirm user
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Parabéns, xa tes a túa conta!
Contact Contact Contactar
contact uninformed contact uninformed contacto non informado
Continue editing Continue editing Continuar editando
Cookies and Local storage Cookies and Local storage Cookies e Almacenaxe Local
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
Copy URL to clipboard Copy URL to clipboard Copiar URL ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
{count} members No members|One member|{count} members Sen membros|Un membro|{count} membros
{count} members or followers No members or followers|One member or follower|{count} members or followers
{count} participants No participants yet | One participant | {count} participants Sen participantes | Un participante | {count} participantes
{count} requests waiting {count} requests waiting {count} solicitudes agardando
Country Country País
Create Create Crear
Create a calc Create a calc Crear folla cálculo
Create a discussion Create a discussion Crear un debate
Create a folder Create a folder Crear cartafol
create a group create a group crear un grupo
Create an account Create an account Crear unha conta
create an event create an event crear un evento

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Copy details to clipboard
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 832