Translation

Your current email is {email}. You use it to log in.
English
Key English Finnish
You can try another search term or drag and drop the marker on the map You can try another search term or drag and drop the marker on the map Voit kokeilla toista hakuehtoa tai vetää merkin kartalle
You don't follow any instances yet. You don't follow any instances yet. Et seuraa vielä yhtäkään instanssia.
You have been disconnected You have been disconnected Yhteytesi on katkaistu
You have cancelled your participation You have cancelled your participation Olet perunut osallistumisesi
You have one event in {days} days. You have no events in {days} days | You have one event in {days} days. | You have {count} events in {days} days Sinulla ei ole tapahtumia seuraavien {days} päivän aikana | Sinulla on yksi tapahtuma seuraavien {days} päivän aikana | Sinulla on {count} tapahtumaa seuraavien {days} päivän aikana
You have one event today. You have no events today | You have one event today. | You have {count} events today Sinulla ei ole tapahtumia tänään | Sinulla on yksi tapahtuma tänään | Sinulla on {count} tapahtumaa tänään
You have one event tomorrow. You have no events tomorrow | You have one event tomorrow. | You have {count} events tomorrow Sinulla ei ole tapahtumia huomenna | Sinulla on yksi tapahtuma huomenna | Sinulla on {count} tapahtumaa huomenna
You need to login. You need to login. Kirjaudu sisään.
You will be redirected to the original instance You will be redirected to the original instance Sinut ohjataan alkuperäiselle instanssille
You wish to participate to the following event You wish to participate to the following event Haluat osallistua seuraavaan tapahtumaan
You'll receive a confirmation email. You'll receive a confirmation email. Saat sähköpostiin vahvistuksen.
Your account has been successfully deleted Your account has been successfully deleted Tilin poistaminen onnistui
Your account has been validated Your account has been validated Tilisi on vahvistettu
Your account is being validated Your account is being validated Tiliäsi vahvistetaan
Your account is nearly ready, {username} Your account is nearly ready, {username} Tilisi on melkein valmis, {username}
Your current email is {email}. You use it to log in. Your current email is {email}. You use it to log in. Nykyinen sähköpostiosoitteesi on {email}. Kirjaudu sisään sillä.
Your email has been changed Your email has been changed Sähköpostiosoitteesi on vaihdettu
Your email is being changed Your email is being changed Sähköpostiosoitetta vaihdetaan
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain vahvistamaan se, että olet todellinen ihminen, sekä lähettämään mahdollisia päivityksiä tapahtuman tietoihin. Osoitetta EI luovuteta muille instansseille tai tapahtuman järjestäjälle.
Your federated identity Your federated identity Identiteettisi fediversumissa
Your participation has been confirmed Your participation has been confirmed Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation has been rejected Your participation has been rejected Osallistumisesi on hylätty
Your participation has been requested Your participation has been requested Osallistumispyyntösi on tehty
Your participation request has been validated Your participation has been validated Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation request is being validated Your participation is being validated Osallistumistasi vahvistetaan
Your participation status has been changed Your participation status has been changed Osallistumisesi tilaa on muutettu
[This comment has been deleted] [This comment has been deleted] [Kommentti on poistettu]
[deleted] [deleted] [poistettu]
as {identity} as {identity} identiteetillä {identity}
default Mobilizon terms default Mobilizon terms Mobilizonin oletuskäyttöehdot
e.g. 10 Rue Jangot e.g. 10 Rue Jangot esim. Hämeenkatu 10
Key English Finnish
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Voit näyttää jotkut käyttäjät yhteyshenkilöinä.
You moved the folder {resource} into {new_path}. You moved the folder {resource} into {new_path}. Siirsit kansion {resource} polkuun {new_parh}.
You moved the folder {resource} to the root folder. You moved the folder {resource} to the root folder. Siirsit kansion {resource} juurikansioon.
You moved the resource {resource} into {new_path}. You moved the resource {resource} into {new_path}. Siirsit resurssin {resource} polkuun {new_path].
You moved the resource {resource} to the root folder. You moved the resource {resource} to the root folder. Siirsit resurssin {resource} juurikansioon.
You need to login. You need to login. Kirjaudu sisään.
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Lähetit kommentin tapahtumaan {event}.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Ylensit käyttäjän {member} ylläpitäjäksi.
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Ylensit käyttäjän {member} moderaattoriksi.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Ylensit käyttäjän {member} tuntemattomaan rooliin.
Your account has been successfully deleted Your account has been successfully deleted Tilin poistaminen onnistui
Your account has been validated Your account has been validated Tilisi on vahvistettu
Your account is being validated Your account is being validated Tiliäsi vahvistetaan
Your account is nearly ready, {username} Your account is nearly ready, {username} Tilisi on melkein valmis, {username}
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Kaupunkisi tai alueesi ja säde käytetään vain ehdottamaan sinulle tapahtumia läheltä. Tapahtuman säde ottaa huomioon alueen hallinnollisen keskustan.
Your current email is {email}. You use it to log in. Your current email is {email}. You use it to log in. Nykyinen sähköpostiosoitteesi on {email}. Kirjaudu sisään sillä.
You rejected {member}'s membership request. You rejected {member}'s membership request.
Your email Your email Sähköpostiosoitteesi
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Sähköpostiosoitteesi asetettiin automaattisesti {provider}-tilisi perusteella.
Your email has been changed Your email has been changed Sähköpostiosoitteesi on vaihdettu
Your email is being changed Your email is being changed Sähköpostiosoitetta vaihdetaan
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain vahvistamaan se, että olet todellinen ihminen, sekä lähettämään mahdollisia päivityksiä tapahtuman tietoihin. Osoitetta EI luovuteta muille instansseille tai tapahtuman järjestäjälle.
You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. Nimesit keskustelun uudelleen nmestä {old_discussion} nimeksi {discussion}.
You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. Muutit kansion nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.
You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. Nimesit resurssin uudelleen nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Vastasit kommenttiin tapahtumassa {event}.
You replied to the discussion {discussion}. You replied to the discussion {discussion}. Vastasit keskusteluun {discussion}.
You requested to join the group. You requested to join the group. Pyysit liittymistäsi ryhmään.
Your federated identity Your federated identity Identiteettisi fediversumissa
Your membership was approved by {profile}. Your membership was approved by {profile}.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Your current email is {email}. You use it to log in.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 387