Translation

Page
English
Key English Finnish
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}
On {date} On {date} {date}
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)
Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja alaviivaa voi käyttää.
Open Open Avoin
Opened reports Opened reports Avatut raportit
Or Or Tai
Organized by {name} Organized by {name} Järjestää {name}
Organized Organized Järjestetty
Organizer Organizer Järjestäjä
Other software may also support this. Other software may also support this. Myös muut ohjelmat voivat tukea tätä.
Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Muussa tapauksessa tämä identiteetti vain poistetaan ryhmän ylläpitäjistä.
Page limited to my group (asks for auth) Page limited to my group (asks for auth) Sivu rajattu omalle ryhmälle (vaatii tunnistautumista)
Page Page Sivu
Participant Participant Osallistuja
Participants Participants Osallistujat
Participate using your email address Participate using your email address Osallistu sähköpostiosoitteella
Participate Participate Osallistu
Participation approval Participation approval Osallistumisen hyväksyntä
Participation confirmation Participation confirmation Osallistumisvahvistus
Participation requested! Participation requested! Osallistumista pyydetty!
Password (confirmation) Password (confirmation) Salasana (varmistus)
Password reset Password reset Salasanan palautus
Password Password Salasana
Past events Passed events Menneet tapahtumat
Pending Pending Odottaa
Pick an identity Pick an identity Valitse identiteetti
Please check your spam folder if you didn't receive the email. Please check your spam folder if you didn't receive the email. Jos et saanut sähköpostia, tarkista roskapostikansio.
Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Jos epäilet tätä virheeksi, ota yhteyttä tämän instanssin Mobilizon-ylläpitäjään.
Key English Finnish
Ordered list Ordered list
Organized Organized Järjestetty
Organized by Organized by Järjestäjä
Organized by {name} Organized by {name} Järjestää {name}
Organized events Organized events
Organizer Organizer Järjestäjä
Organizer notifications Organizer notifications Järjestäjän ilmoitukset
Organizers Organizers Järjestäjät
Other Other Muu
Other actions Other actions Muut toiminnat
Other notification options: Other notification options: Muut ilmoitusvalinnat:
Other software may also support this. Other software may also support this. Myös muut ohjelmat voivat tukea tätä.
Other users with the same email domain Other users with the same email domain
Other users with the same IP address Other users with the same IP address
Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Muussa tapauksessa tämä identiteetti vain poistetaan ryhmän ylläpitäjistä.
Page Page Sivu
Page limited to my group (asks for auth) Page limited to my group (asks for auth) Sivu rajattu omalle ryhmälle (vaatii tunnistautumista)
Page not found Page not found Sivua ei löydy
Parent folder Parent folder Yläkansio
Partially accessible with a wheelchair Partially accessible with a wheelchair Pääsee osittain pyörätuolilla
Participant Participant Osallistuja
Participants Participants Osallistujat
Participate Participate Osallistu
Participate using your email address Participate using your email address Osallistu sähköpostiosoitteella
Participation approval Participation approval Osallistumisen hyväksyntä
Participation confirmation Participation confirmation Osallistumisvahvistus
Participation notifications Participation notifications Osallistumisilmoitukset
Participation requested! Participation requested! Osallistumista pyydetty!
Participations Participations Osallistumiset
Participation with account Participation with account

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Page
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 237