Translation

The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?
English
Key English Finnish
Show the time when the event ends Show the time when the event ends Näytä tapahtuman päättymisaika
Sign up Sign up Luo tili
Starts on… Starts on… Alkaa…
Status Status Tila
Street Street Katuosoite
Tentative: Will be confirmed later Tentative: Will be confirmed later Alustava: vahvistetaan myöhemmin
Terms Terms Käyttöehdot
The account's email address was changed. Check your emails to verify it. The account's email address was changed. Check your emails to verify it. Tilin sähköpostiosoite vaihdettiin. Katso vahvistusviesti sähköpostistasi.
The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. Koska tapahtumasivu sijaitsee toisella instanssilla, osallistujien todellinen määrä voi poiketa tästä.
The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report? The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report ? Sisältö on peräisin toiselta instanssilta. Lähetetäänkö raportista sinne nimetön kopio?
The draft event has been updated The draft event has been updated Tapahtumaluonnosta on päivitetty
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Tapahtuma on luotu luonnoksena
The event has been published The event has been published Tapahtuma on julkaistu
The event has been updated and published The event has been updated and published Tapahtuma on päivitetty ja julkaistu
The event has been updated The event has been updated Tapahtuma on päivitetty
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tapahtuman järjestäjä haluaa hyväksyä osallistujat käsin. Haluatko lisätä maininnan, jossa kerrot, miksi haluat osallistua tapahtumaan?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tapahtuman järjestäjä ei ole lisännyt kuvausta.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tapahtuman järjestäjä hyväksyy osallistujat käsin. Koska olet päättänyt osallistua ilman tiliä, kerro, miksi haluat osallistua tapahtumaan.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tapahtuman otsikkoa lyhennetään.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Etsimääsi sivua ei ole olemassa.
The password was successfully changed The password was successfully changed Salasanan vaihto onnistui
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Raportti lähetetään oman instanssisi moderaattoreille. Alla voit kertoa, miksi raportoit sisällöstä.
The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. {default_terms} ovat käytössä. Ne käännetään käyttäjän kielelle.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Osallistujia on {participants}.
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Tietoja ei voi palauttaa millään tavalla.
These events may interest you These events may interest you Nämä tapahtumat saattavat kiinnostaa sinua
This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation. This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation. Nimetön osallistuminen on sallittua tällä Mobilizon-instanssilla ja tähän tapahtumaan, mutta osallistuminen on vahvistettava sähköpostitse.
This information is saved only on your computer. Click for details This information is saved only on your computer. Click for details Nämä tiedot tallennetaan vain omalle tietokoneellesi. Katso lisätietoja napsauttamalla
This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances. This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances. Tälle instanssille ei voi rekisteröityä, mutta voit rekisteröityä muille instansseille.
This is a demonstration site to test Mobilizon. This is a demonstration site to test Mobilizon. Tämä on koekäyttöön tarkoitettu Mobilizonin esittelysivu.
This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. Tämä poistaa tai anonymisoi kaiken tällä identiteetillä luodun sisällön (tapahtumat, kommentit, viestit, osallistumiset jne.).
Key English Finnish
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. Käytössä on {default_privacy_policy}. Ne käännetään käyttäjän valitsemalle kielelle.
The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. {default_terms} ovat käytössä. Ne käännetään käyttäjän kielelle.
The draft event has been updated The draft event has been updated Tapahtumaluonnosta on päivitetty
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. Tapahtuman {event} loi {profile}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. Tapahtuman {event} poisti {profile}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. Tapahtumaa {event} päivitti {profile}.
The event has a sign language interpreter The event has a sign language interpreter Tapahtumalla on viittomakielen tulkki
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Tapahtuma on luotu luonnoksena
The event has been published The event has been published Tapahtuma on julkaistu
The event has been updated The event has been updated Tapahtuma on päivitetty
The event has been updated and published The event has been updated and published Tapahtuma on päivitetty ja julkaistu
The event hasn't got a sign language interpreter The event hasn't got a sign language interpreter Tapahtumalla ei ole viittomakielen tulkkia
The event is fully online The event is fully online
The event live video contains subtitles The event live video contains subtitles Tapahtuman live-lähetys sisältää tekstitykset
The event live video does not contain subtitles The event live video does not contain subtitles Tapahtuman live-lähetys ei sisällä tekstityksiä
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tapahtuman järjestäjä haluaa hyväksyä osallistujat käsin. Haluatko lisätä maininnan, jossa kerrot, miksi haluat osallistua tapahtumaan?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tapahtuman järjestäjä ei ole lisännyt kuvausta.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tapahtuman järjestäjä hyväksyy osallistujat käsin. Koska olet päättänyt osallistua ilman tiliä, kerro, miksi haluat osallistua tapahtumaan.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Luomiasi tapahtumia ei näytetä tässä.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tapahtuman otsikkoa lyhennetään.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Tapahtuma näytetään liitettynä tähän ryhmään.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Tapahtuma näkyy liitettynä tähän profiiliin.
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Tapahtuma näytetään liitettynä henkilökohtaiseen profiiliisi.
The geolocation prompt was denied. The geolocation prompt was denied.
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Google Meet -videokokouksen URL
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Ryhmään voivat nyt liittyä kaikki.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Ryhmään voi nyt liittyä vain kutsusta.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Ryhmän avatar muutettiin.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Ryhmän banneri muutettiin.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
note merkintä Mobilizon

String information

Key
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 320