Translation

profile@instance
English
Key English Finnish
Your email is being changed Your email is being changed Sähköpostiosoitetta vaihdetaan
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain vahvistamaan se, että olet todellinen ihminen, sekä lähettämään mahdollisia päivityksiä tapahtuman tietoihin. Osoitetta EI luovuteta muille instansseille tai tapahtuman järjestäjälle.
Your federated identity Your federated identity Identiteettisi fediversumissa
Your participation has been confirmed Your participation has been confirmed Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation has been rejected Your participation has been rejected Osallistumisesi on hylätty
Your participation has been requested Your participation has been requested Osallistumispyyntösi on tehty
Your participation request has been validated Your participation has been validated Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation request is being validated Your participation is being validated Osallistumistasi vahvistetaan
Your participation status has been changed Your participation status has been changed Osallistumisesi tilaa on muutettu
[This comment has been deleted] [This comment has been deleted] [Kommentti on poistettu]
[deleted] [deleted] [poistettu]
as {identity} as {identity} identiteetillä {identity}
default Mobilizon terms default Mobilizon terms Mobilizonin oletuskäyttöehdot
e.g. 10 Rue Jangot e.g. 10 Rue Jangot esim. Hämeenkatu 10
iCal Feed iCal Feed iCal-syöte
profile@instance profile@instance profiili@instanssi
with another identity… with another identity… toisella identiteetillä…
{approved} / {total} seats {approved} / {total} seats {approved} / {total} paikkaa
{count} participants No participants yet | One participant | {count} participants Ei osallistujia vielä | Yksi osallistuja | {count} osallistujaa
{count} requests waiting {count} requests waiting {count} pyyntöä odottamassa
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-tekijät
@{username} ({role}) @{username} ({role}) @{username} ({role)}
@{group} @{group} @{group}
{title} ({count} todos) {title} ({count} todos) {title} ({count} tehtävää)
My groups My groups Omat ryhmät
Assigned to Assigned to Yhdistetty
Due on Due on Aikaa jäljellä
Organizers Organizers Järjestäjät
(Masked) (Masked) (Peitetty)
{available}/{capacity} available places No places left|{available}/{capacity} available places Ei paikkoja jäljellä|{available}/{capacity} paikkaa jäljellä
No one is participating|One person participating|{going} people participating No one is participating|One person participating|{going} people participating Ei osallistujia|Yksi osallistuja|{going} osallistujaa
Key English Finnish
{profile} approved {member}'s membership. {profile} approved {member}'s membership.
{profile} archived the discussion {discussion}. {profile} archived the discussion {discussion}. {profile} arkistoi keskustelun {discussion}.
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
{profile} created the discussion {discussion}. {profile} created the discussion {discussion}. {profile} loi keskustelun {discussion}.
{profile} created the folder {resource}. {profile} created the folder {resource}. {profile} loi kansion {resource}.
{profile} created the group {group}. {profile} created the group {group}. {profile} loi ryhmän {group}.
{profile} created the resource {resource}. {profile} created the resource {resource}. {profile} loi resurssin {resource}.
{profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} poisti keskustelun {discussion}.
{profile} deleted the folder {resource}. {profile} deleted the folder {resource}. {profile} poisti kansion {resource}.
{profile} deleted the resource {resource}. {profile} deleted the resource {resource}. {profile} poisti resurssin {resource}.
{profile} demoted {member} to an unknown role. {profile} demoted {member} to an unknown role. {profile} alensi käyttäjän {member} tuntemattomaan rooliin.
{profile} demoted {member} to moderator. {profile} demoted {member} to moderator. {profile} alensi käyttäjän {member} moderaattoriksi.
{profile} demoted {member} to simple member. {profile} demoted {member} to simple member. {profile} alensi käytäjän {member} yksinkertaiseksi käyttäjäksi.
{profile} excluded member {member}. {profile} excluded member {member}. {profile} jätti pois käyttäjän {member}.
Profile feeds Profile feeds Profiilin syöte
profile@instance profile@instance profiili@instanssi
{profile} moved the folder {resource} into {new_path}. {profile} moved the folder {resource} into {new_path}. {profile} siirsi kansion {resource} polkuun {new_path}.
{profile} moved the folder {resource} to the root folder. {profile} moved the folder {resource} to the root folder. {profile} siirsi kansion {resource} juurikansioon.
{profile} moved the resource {resource} into {new_path}. {profile} moved the resource {resource} into {new_path}. {profile} siirsi resurssin {resource} polkuun {new_path}.
{profile} moved the resource {resource} to the root folder. {profile} moved the resource {resource} to the root folder. {profile} siirsi resurssin {resource} juurikansioon.
{profile} posted a comment on the event {event}. {profile} posted a comment on the event {event}. {profile} lähetti kommentin tapahtumaan {event}.
{profile} promoted {member} to administrator. {profile} promoted {member} to administrator. {proflle} ylensi käyttäjän {member} ylläpitäjäksi.
{profile} promoted {member} to an unknown role. {profile} promoted {member} to an unknown role. {proflle} ylensi käyttäjän {member} tuntemattomaan rooliin.
{profile} promoted {member} to moderator. {profile} promoted {member} to moderator. {profile} ylensi käyttäjän {member} moderaattoriksi.
{profile} quit the group. {profile} quit the group. {profile} jätti ryhmän.
{profile} rejected {member}'s membership request. {profile} rejected {member}'s membership request.
{profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. {profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. {profile} nimesi keskustelun uudelleen nimestä {old_discussion} nimeksi {discussion}.
{profile} renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. {profile} renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. {profile} nimesi uudelleen kansion nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.
{profile} renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. {profile} renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. {profile} nimesi resurssin nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.
{profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} vastasi kommenttiin tapahtumassa {event}.

Loading…

User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

5 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
instance palvelin Mobilizon

String information

Key
profile@instance
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 404