Translation

The account's email address was changed. Check your emails to verify it.
English
Key English Finnish
Send email Send email Lähetä sähköposti
Send the report Send the report Lähetä raportti
Set an URL to a page with your own terms. Set an URL to a page with your own terms. Aseta instanssin käyttöehdot sisältävän sivun URL.
Settings Settings Asetukset
Share this event Share this event Jaa tapahtuma
Show map Show map Näytä kartta
Show remaining number of places Show remaining number of places Näytä vapaana olevien paikkojen määrä
Show the time when the event begins Show the time when the event begins Näytä tapahtuman alkamisaika
Show the time when the event ends Show the time when the event ends Näytä tapahtuman päättymisaika
Sign up Sign up Luo tili
Starts on… Starts on… Alkaa…
Status Status Tila
Street Street Katuosoite
Tentative: Will be confirmed later Tentative: Will be confirmed later Alustava: vahvistetaan myöhemmin
Terms Terms Käyttöehdot
The account's email address was changed. Check your emails to verify it. The account's email address was changed. Check your emails to verify it. Tilin sähköpostiosoite vaihdettiin. Katso vahvistusviesti sähköpostistasi.
The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. Koska tapahtumasivu sijaitsee toisella instanssilla, osallistujien todellinen määrä voi poiketa tästä.
The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report? The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report ? Sisältö on peräisin toiselta instanssilta. Lähetetäänkö raportista sinne nimetön kopio?
The draft event has been updated The draft event has been updated Tapahtumaluonnosta on päivitetty
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Tapahtuma on luotu luonnoksena
The event has been published The event has been published Tapahtuma on julkaistu
The event has been updated and published The event has been updated and published Tapahtuma on päivitetty ja julkaistu
The event has been updated The event has been updated Tapahtuma on päivitetty
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tapahtuman järjestäjä haluaa hyväksyä osallistujat käsin. Haluatko lisätä maininnan, jossa kerrot, miksi haluat osallistua tapahtumaan?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tapahtuman järjestäjä ei ole lisännyt kuvausta.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tapahtuman järjestäjä hyväksyy osallistujat käsin. Koska olet päättänyt osallistua ilman tiliä, kerro, miksi haluat osallistua tapahtumaan.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tapahtuman otsikkoa lyhennetään.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Etsimääsi sivua ei ole olemassa.
The password was successfully changed The password was successfully changed Salasanan vaihto onnistui
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Raportti lähetetään oman instanssisi moderaattoreille. Alla voit kertoa, miksi raportoit sisällöstä.
The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. {default_terms} ovat käytössä. Ne käännetään käyttäjän kielelle.
Key English Finnish
Subtitles Subtitles Tekstitykset
Suspend Suspend Estä
Suspended Suspended Estetty
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
#{tag} #{tag} #{tag}
Tag search Tag search
Task lists Task lists Tehtäväluettelot
Technical details Technical details Tekniset tiedot
Tentative Tentative Alustava
Tentative: Will be confirmed later Tentative: Will be confirmed later Alustava: vahvistetaan myöhemmin
Terms Terms Käyttöehdot
terms of service terms of service käyttöehdot
Terms of service Terms of service Käyttöehdot
Text Text Teksti
That you follow or of which you are a member That you follow or of which you are a member
The account's email address was changed. Check your emails to verify it. The account's email address was changed. Check your emails to verify it. Tilin sähköpostiosoite vaihdettiin. Katso vahvistusviesti sähköpostistasi.
The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. Koska tapahtumasivu sijaitsee toisella instanssilla, osallistujien todellinen määrä voi poiketa tästä.
The Big Blue Button video teleconference URL The Big Blue Button video teleconference URL Big Blue Button -videokokouksen URL
The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report? The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report ? Sisältö on peräisin toiselta instanssilta. Lähetetäänkö raportista sinne nimetön kopio?
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. Käytössä on {default_privacy_policy}. Ne käännetään käyttäjän valitsemalle kielelle.
The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. {default_terms} ovat käytössä. Ne käännetään käyttäjän kielelle.
The draft event has been updated The draft event has been updated Tapahtumaluonnosta on päivitetty
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. Tapahtuman {event} loi {profile}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. Tapahtuman {event} poisti {profile}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. Tapahtumaa {event} päivitti {profile}.
The event has a sign language interpreter The event has a sign language interpreter Tapahtumalla on viittomakielen tulkki
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Tapahtuma on luotu luonnoksena
The event has been published The event has been published Tapahtuma on julkaistu
The event has been updated The event has been updated Tapahtuma on päivitetty
The event has been updated and published The event has been updated and published Tapahtuma on päivitetty ja julkaistu

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The account's email address was changed. Check your emails to verify it.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 312