Translation

English
English Dutch Actions
If you didn't request this, please ignore this email. Your password won't change until you access the link below and create a new one. Als u dit niet gevraagd hebt, kunt u deze email negeren. Uw wachtwoord zal niet veranderen tot u op onderstaande link klikt en een nieuw wachtwoord instelt.
%{title} by %{creator} %{title} door %{creator}
Activate my account Activeer mijn account
Ask the community on Framacolibri Vragen aan de gemeenschap op Framacolibri
Comments Opmerkingen
Event Evenement
Instructions to reset your password on %{instance} Instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen op %{instance}
Reason Reden
Reset Password Wachtwoord opnieuw instellen
Resetting your password is easy. Just press the button below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Uw wachtwoord opnieuw instellen is eenvoudig. Klik op de knop en volg de instructies. Wij zorgen ervoor dat u snel verder kunt.
Instructions to confirm your Mobilizon account on %{instance} Instructies om uw Mobilizonaccount op %{instance} te bevestigen
New report on Mobilizon instance %{instance} Nieuwe melding op de Mobilizonserver %{instance}
Go to event page Ga naar de pagina van het evenement
New report from %{reporter} on %{instance} Nieuwe melding op %{instance}
Participation approved Deelname goedgekeurd
Password reset Wachtwoord opnieuw instellen
Resetting your password is easy. Just click the link below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Uw wachtwoord opnieuw instellen is eenvoudig. Klik op de knop hieronder en volg de instructies. Wij zorgen ervoor dat u snel verder kunt.
You created an account on %{host} with this email address. You are one click away from activating it. If this wasn't you, please ignore this email. U hebt een account op %{host} gemaakt met dit emailadres. U bent op één klik van de activering. Gelieve deze email te negeren als u dit niet was.
Your participation to event %{title} has been approved Uw deelname aan het evenement %{title} is goedgekeurd
Your participation to event %{title} has been rejected Uw deelname aan het evenement %{title} is afgewezen
Event %{title} has been updated Evenement %{title} is bijgewerkt
New title: %{title} Nieuwe titel: %{title}

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendDutch

4 months ago
User avatar pieterd

New translation

Mobilizon / BackendDutch

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/email/user.ex:49
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/nl/LC_MESSAGES/default.po, string 7