Translation

English
English Finnish Actions
You cannot delete this event Et voi poistaa tapahtumaa
You cannot invite to this group Et voi kutsua tähän ryhmään
You don't have permission to delete this token Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä merkkiä
You need to be logged-in and a moderator to list action logs Toimintalokien katselu vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and a moderator to list reports Raporttien katselu vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and a moderator to update a report Raportin päivittäminen vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and a moderator to view a report Raportin katselu vain moderaattorille sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and an administrator to access admin settings Pääsy ylläpitoasetuksiin vain ylläpitäjälle sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and an administrator to access dashboard statistics Pääsy koontinäytön tilastoihin vain ylläpitäjälle sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in and an administrator to save admin settings Ylläpitoasetusten tallennus vain ylläpitäjälle sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to access discussions Pääsy keskusteluihin vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to access resources Pääsy resursseihin vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to create events Tapahtumien luonti vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to create posts Julkaisujen luonti vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to create reports Raporttien luonti vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to create resources Resurssien luonti vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete an event Tapahtuman poisto vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete posts Julkaisujen poisto vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to delete resources Resurssien poisto vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to join an event Tapahtumaan liittyminen vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to leave an event Tapahtumasta poistuminen vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to update an event Tapahtuman päivittäminen vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to update posts Julkaisujen päivittäminen vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to update resources Resurssien päivittäminen vain sisäänkirjautuneena
You need to be logged-in to view a resource preview Resurssin esikatselu vain sisäänkirjautuneena
Parent resource doesn't belong to this group Ylätason resurssi ei kuulu tähän ryhmään
The chosen password is too short. Valittu salasana on liian lyhyt.
The registration token is already in use, this looks like an issue on our side. Rekisteröintimerkki on jo käytössä. Vaikuttaa palvelinpään virheeltä.
This email is already used. Sähköpostiosoite on jo käytössä.
Post not found Julkaisua ei löydy
Invalid arguments passed Virheelliset argumentit välitetty

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / Backend errorsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/resource.ex:140
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/errors.po, string 128