Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main Fix this component to clear its alerts. AGPL-3.0 80% 78% 123 3,420 25 1 Translate
Project website https://joinpeertube.org
Translation license AGPL-3.0 main
Number of strings 622
Number of words 11,139
Number of characters 76,662
Number of languages 1
Number of source strings 638
Number of source words 11,729
Number of source characters 80,907
None

New string to translate

joinpeertube / mainPolish

New string to translate 11 days ago
None

Resource update

joinpeertube / mainPolish

Resource update 11 days ago
None

Resource update

joinpeertube / mainPolish

Resource update 11 days ago
None

Resource update

joinpeertube / mainPolish

Resource update 11 days ago
None

Committed changes

joinpeertube / mainPolish

Committed changes 12 days ago
mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

In terms of interface, the video report window has been greatly improved by @rigelk. As a reminder, the video reporting feature is accessible if you have an account and are logged in. It is therefore only possible to report videos that you see from the instance where you are registered: either because this video is hosted on your instance, or because your instance is federated to the instance where the video was uploaded.
Pod kątem interfejsu, okno zgłaszania filmów zostało znacząco usprawnione przez @rigelk. W ramach przypomnienia, możliwość zgłoszenia filmów jest dostępna jeżeli masz konto i jesteś zalogowany(-a). Zgłoszenie filmów jest możliwe więc tylko z poziomu instancji na których masz konto — albo ponieważ film znajduje się na Twojej instancji, albo ponieważ Twoja instancja twórz federację z instancją na której znajduje się film.
13 days ago
mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

We haven't yet identified any PeerTube instance administrator who use these plugins and generate a public list. So we are requesting the community to create these lists <a target="_blank" href="https://framacolibri.org/t/lists-for-plugin-auto-block-videos-plugin-auto-mute/8484">on our forum</a>.
Na razie nie znaleźliśmy administratora serwera PeerTube, który korzysta z tej wtyczki i tworzy publiczną listę. Prosimy społeczność o tworzenie takich list <a target="_blank" href="https://framacolibri.org/t/lists-for-plugin-auto-block-videos-plugin-auto-mute/8484">na naszym forum</a>.
13 days ago
mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

We still need your support
Wciąż potrzebujemy Twojego wsparcia
13 days ago
mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

<i>error</i>: red text on light red background
<i>błąd</i>: czerwony tekst na jasnoczerwonym tle
13 days ago
mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

<i>info</i>: blue text on light blue background
<i>informacja</i>: niebieski tekst na jasnoniebieskim tle
13 days ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year