Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
subtitles AGPL-3.0
Project website framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar chocobozzz User avatar JosephK
Translation license AGPL-3.0 subtitles
Languages 1
Source strings 51
Source words 221
Source characters 1,328
Hosted strings 51
Hosted words 221
Hosted characters 1,328
User avatar None

Committed changes

What is PeerTube video / subtitlesCatalan

Committed changes 2 months ago
Peertube is an open-source software
Peertube és programari de de codi lliure i obert (open source)
2 months ago
New contributor 2 months ago
User avatar None

Committed changes

What is PeerTube video / subtitlesCatalan

Committed changes a year ago
Peertube is an open-source video platform.
Peertube és una plataforma de vídeo de codi lliure.
a year ago
Joinpeertube.org
Jjoinpeertube.org
a year ago
just join PeerTube:
just joinsuma't a PeerTube:
a year ago
one video at a time…
onde viídeo at a timeen vídeo
a year ago
get its control back,
get itsrecupera'n el control back,
a year ago
Make the web yours again,
Make the web yours againReapropia't de la web,
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity