English Romanian
Quality Calitate
Auto Auto
Speed Viteză
Subtitles/CC Subtitrări
peers parteneri
peer partener
Go to the video page Mergi la pagina video-ului
Settings Setări
Uses P2P, others may know you are watching this video. Utilizează P2P, alții ar putea ști că vizionezi acest video.
Copy the video URL Copiază URL-ul acestui video
Copy the video URL at the current time Copiază URL-ul acestui video la poziția curentă
Copy embed code Copiază codul de încorporare
Copy magnet URI Copiază URI-ul magnet
Total downloaded: Total descărcat:
Total uploaded: Total încărcat:
Audio Player Player Audio
Video Player Player Video
Play
Pause
Replay