Translation

00:01:16.578-->00:01:18.889
English visible for 2 seconds
Key English Ukrainian Actions
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. для роботи PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Коли хтось переглядає відео,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly воно передається безпосередньо
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. з сервера PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Коли кілька людей одночасно
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, переглядають одне й теж відео,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared часточки відео розподіляються
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. між ними у фоновому режимі.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Однорівнева передача
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient робить відеопотік стійким
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: та ефективним:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video популярне відео
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. не перенавантажує сервер.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Свобода користувачів
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube — відкрите програмне забезпечення
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. розвиток якого визначає спільнота.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Установи, медіа, спільноти,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, будь-хто може створити свій власний відеотуб,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. зі своїми власними правилами, і за не дорого.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, У довгостроковій перспективі,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join ви зможете знайти та приєднатися
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. до сервера Peertube, котрий справді задовольнить ваші вподобання.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Зробіть інтернет знову своїм,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, поверніть контроль,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… по одному відео за раз…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: просто приєднуйтеся до PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org
Key English Ukrainian Actions
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. для роботи PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Коли хтось переглядає відео,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly воно передається безпосередньо
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. з сервера PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Коли кілька людей одночасно
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, переглядають одне й теж відео,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared часточки відео розподіляються
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. між ними у фоновому режимі.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Однорівнева передача
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient робить відеопотік стійким
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: та ефективним:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video популярне відео
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. не перенавантажує сервер.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Свобода користувачів
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube — відкрите програмне забезпечення
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. розвиток якого визначає спільнота.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Установи, медіа, спільноти,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, будь-хто може створити свій власний відеотуб,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. зі своїми власними правилами, і за не дорого.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, У довгостроковій перспективі,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join ви зможете знайти та приєднатися
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. до сервера Peertube, котрий справді задовольнить ваші вподобання.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Зробіть інтернет знову своїм,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, поверніть контроль,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… по одному відео за раз…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: просто приєднуйтеся до PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org

Loading…

User avatar ihor_ck

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesUkrainian

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:16.578-->00:01:18.889
Source string description
visible for 2 seconds
Source string location
00:01:16.578-->00:01:18.889
String age
10 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-uk.srt, string 40