Translation

English
English Turkish Actions
Unmute Sesi aç
Playback Rate Oynatma oranı
Subtitles Altyazılar
subtitles off altyazılar kapalı
Captions Açıklamalar
captions off açıklamalar kapalı
Chapters Bölümler
Descriptions Açıklamalar
descriptions off açıklamalar kapalı
Audio Track Müzik parçası
Volume Level Ses yüksekliği
You aborted the media playback Ortam oynatmayı iptal ettiniz
A network error caused the media download to fail part-way. Bir ağ hatası ortam indirmesinin başarısız olmasına neden oldu.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da biçim desteklenmediği için medya yüklenemedi.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Ortam oynatımı, bir sorun nedeniyle veya kullanılan ortam dosyası tarayıcınız tarafından desteklenmediği için iptal edildi.
No compatible source was found for this media. Bu ortam için uyumlu bir kaynak bulunamadı.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Ortam şifreli ve şifresini çözmek için anahtarlarımız yok.
Play Video İzletiyi oynat
Close Kapat
Close Modal Dialog İletişim Kutusunu Kapat
Modal Window İletişim Penceresi
This is a modal window Bu bir iletişim penceresidir
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Bu pencere, Çıkış(ESC) tuşuna basılarak veya kapat düğmesine basılarak kapatılabilir.
, opens captions settings dialog , açıklama ayarları iletişim kutusunu açar
, opens subtitles settings dialog , altyazı ayarları iletişim kutusunu açar
, opens descriptions settings dialog , açıklama ayarları iletişim kutusunu açar
, selected , seçili
captions settings açıklama ayarları
subtitles settings altyazı ayarları
descriptions settings açıklama ayarları
Text Metin

Loading…

User avatar oktay454

Translation changed

PeerTube / playerTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.tr-TR.json, string 48