Translation

English
English Swedish Actions
Subtitles Undertexter på
subtitles off Undertexter av
Captions Textning
captions off Textning av
Chapters Kapitel
Descriptions Beskrivningar på
descriptions off Beskrivningar av
Audio Track Ljudspår
Volume Level Ljudstyrka
You aborted the media playback Du avbröt mediauppspelningen
A network error caused the media download to fail part-way. Ett nätverksfel gjorde att nedladdningen av videon misslyckades.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Det gick inte att ladda videon, antingen på grund av ett server- eller nätverksfel, eller för att formatet inte stöds.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Uppspelningen avbröts på grund av att videon är skadad eller för att videon använder funktioner som din webbläsare inte stöder.
No compatible source was found for this media. Det gick inte att hitta någon kompatibel källa för videon.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Videon är krypterad och vi har inte dekrypteringsnycklarna.
Play Video Spela upp video
Close Stäng
Close Modal Dialog Stäng dialogruta
Modal Window Dialogrutan
This is a modal window Detta är en dialogruta
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Dialogrutan kan stängas genom att trycka Escape eller klicka på stäng-knappen.
, opens captions settings dialog , öppnar dialogrutan för inställning av textning
, opens subtitles settings dialog , öppnar dialogrutan för inställning av undertexter
, opens descriptions settings dialog , öppnar dialogrutan för inställning av beskrivningar
, selected , vald
captions settings textningsinställningar
subtitles settings inställningar för undertexter
descriptions settings inställningar för beskrivning
Text Text
White Vit
Black Svart

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.sv-SE.json, string 79