Translation

English
English Gaelic Actions
%{ n } follower %{ n } neach-leantainn
%{resultsCount} result found Chaidh %{resultsCount} toradh a lorg
%{videosLength} videos %{videosLength} video
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. Seallaidh <strong>%{indexName}</strong> na videothan is seanailean a fhreagras ris na lorg thu ach chan eile e ’na fhoillsichear no sealbhadair dhaibh. Ma mhothaicheas tu trioblaid sam bith le video, cuir fios gu rianairean na làraich PeerTube far an deach a’ video fhoillseachadh.
>> Check all guides on joinpeertube.org << >> Thoir sùil air na treòirichearan slàna air joinpeertube.org <<
A free software to take back control of your videos Bathar-bog saor a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Einnsean-luirg do videothan, seanailean is liostaichean-cluich <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Iomairt
Add tag Cuir taga ris
All of these tags Na tagaichean seo uile
Animals Beathaichean
Any Gin sam bith
Apply filters Cuir na criathragan an sàs
Art Obair-ealain
Attribution Attribution
Attribution - No Derivatives Attribution – No Derivatives
Attribution - Non Commercial Attribution – Non Commercial
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Attribution – Non Commercial – No Derivatives

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/PlaylistResult.vue:109
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
client/src/locale/gd/app.po, string 3