Translation

00:03:18.267-->00:03:19.963
English visible for 1 seconds
Key English Dutch Actions
00:02:44.553-->00:02:48.046 which allows you to really ease contribution waardoor je gemakkelijk een bijdrage kan leveren
00:02:48.080-->00:02:50.230 and you don't need to do all
the <i>core</i> code anymore.
je hoeft niet meer alle <i>core</i> code te doen
00:02:50.330-->00:02:52.263 In the hot-air balloon mode in de heteluchtballonmodus
00:02:52.277-->00:02:54.896 favoring Steampunk issues en gaan meer over steampunk kwesties
00:02:54.983-->00:02:56.456 or 3 ballons… of 3 ballonnen…
00:02:56.656-->00:02:59.239 I'm telling you nonsense… Ik vertel je onzin…
00:03:01.553-->00:03:03.201 But I like the whole universe Maar ik hou van het hele universum
00:03:03.226-->00:03:05.064 of hot-air balloons,
I really do!
van een heteluchtballon,
dat is iets waar ik van hou
00:03:05.100-->00:03:07.556 I had the chance to have Ik had de kans om
00:03:07.870-->00:03:09.303 a hot-air balloon pilot mother. een heteluchtballonpiloot moeder
00:03:09.350-->00:03:10.350 Really? Echt waar?
00:03:11.117-->00:03:12.996 That's great! Dat is geweldig
00:03:13.383-->00:03:15.516 I like the zen and quiet side too Heteluchtballonnen hebben ook een zen en rustige kant
00:03:16.110-->00:03:17.113 of hot-air balloons. dat ik waardeer
00:03:17.160-->00:03:18.160 And you were talking about mountains, en
00:03:18.267-->00:03:19.963 but we can je had het over bergen,
maar we kunnen
00:03:19.988-->00:03:21.646 create a small symbolism behind een klein symbool achter laten
00:03:22.373-->00:03:24.432 as it creates a dynamic vooral omdat het een dynamiek creëert
00:03:24.580-->00:03:27.023 in your… Wow that's cool! in je... Wow, dat is cool!
00:03:33.603-->00:03:35.137 I'm Marie-Cécile Ik ben Marie-Cécile
00:03:35.200-->00:03:36.073 and for a living, Voor de kost,
00:03:36.098-->00:03:37.511 I try to work the least possible probeer ik zo min mogelijk te werken
00:03:37.538-->00:03:39.315 but I have bills to pay maar ik heb rekeningen om te betalen
00:03:39.346-->00:03:41.163 so, yeah, actually I'm a designer. dus, ja, eigenlijk ben ik een ontwerper.
00:03:41.247-->00:03:42.764 I also try to change my career Ik probeer ook mijn carrière te veranderen
00:03:42.789-->00:03:44.030 towards the dyeing of wool naar het verven van wol
00:03:44.217-->00:03:46.303 because let's be honest want het moet gezegd worden,
00:03:46.617-->00:03:47.617 computers are boring. computers zijn saai.
00:03:47.689-->00:03:49.501 What does meeting people Wat betekent het om mensen te ontmoeten
00:03:49.526-->00:03:51.632 who use these things mean? die de dingen gebruiken?
00:03:52.697-->00:03:55.043 In the interwiews I led In de interviews die ik leidde
Key English Dutch Actions
00:02:44.553-->00:02:48.046 which allows you to really ease contribution waardoor je gemakkelijk een bijdrage kan leveren
00:02:48.080-->00:02:50.230 and you don't need to do all
the <i>core</i> code anymore.
je hoeft niet meer alle <i>core</i> code te doen
00:02:50.330-->00:02:52.263 In the hot-air balloon mode in de heteluchtballonmodus
00:02:52.277-->00:02:54.896 favoring Steampunk issues en gaan meer over steampunk kwesties
00:02:54.983-->00:02:56.456 or 3 ballons… of 3 ballonnen…
00:02:56.656-->00:02:59.239 I'm telling you nonsense… Ik vertel je onzin…
00:03:01.553-->00:03:03.201 But I like the whole universe Maar ik hou van het hele universum
00:03:03.226-->00:03:05.064 of hot-air balloons,
I really do!
van een heteluchtballon,
dat is iets waar ik van hou
00:03:05.100-->00:03:07.556 I had the chance to have Ik had de kans om
00:03:07.870-->00:03:09.303 a hot-air balloon pilot mother. een heteluchtballonpiloot moeder
00:03:09.350-->00:03:10.350 Really? Echt waar?
00:03:11.117-->00:03:12.996 That's great! Dat is geweldig
00:03:13.383-->00:03:15.516 I like the zen and quiet side too Heteluchtballonnen hebben ook een zen en rustige kant
00:03:16.110-->00:03:17.113 of hot-air balloons. dat ik waardeer
00:03:17.160-->00:03:18.160 And you were talking about mountains, en
00:03:18.267-->00:03:19.963 but we can je had het over bergen,
maar we kunnen
00:03:19.988-->00:03:21.646 create a small symbolism behind een klein symbool achter laten
00:03:22.373-->00:03:24.432 as it creates a dynamic vooral omdat het een dynamiek creëert
00:03:24.580-->00:03:27.023 in your… Wow that's cool! in je... Wow, dat is cool!
00:03:33.603-->00:03:35.137 I'm Marie-Cécile Ik ben Marie-Cécile
00:03:35.200-->00:03:36.073 and for a living, Voor de kost,
00:03:36.098-->00:03:37.511 I try to work the least possible probeer ik zo min mogelijk te werken
00:03:37.538-->00:03:39.315 but I have bills to pay maar ik heb rekeningen om te betalen
00:03:39.346-->00:03:41.163 so, yeah, actually I'm a designer. dus, ja, eigenlijk ben ik een ontwerper.
00:03:41.247-->00:03:42.764 I also try to change my career Ik probeer ook mijn carrière te veranderen
00:03:42.789-->00:03:44.030 towards the dyeing of wool naar het verven van wol
00:03:44.217-->00:03:46.303 because let's be honest want het moet gezegd worden,
00:03:46.617-->00:03:47.617 computers are boring. computers zijn saai.
00:03:47.689-->00:03:49.501 What does meeting people Wat betekent het om mensen te ontmoeten
00:03:49.526-->00:03:51.632 who use these things mean? die de dingen gebruiken?

Loading…

User avatar Coraline

Source string changed

PeerTube Backstage video / PeerTube Backstage videoDutch

a year ago
User avatar Coraline

Source string changed

PeerTube Backstage video / PeerTube Backstage videoDutch

a year ago
User avatar Jelv

Translation changed

PeerTube Backstage video / PeerTube Backstage videoDutch

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:03:18.267-->00:03:19.963
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:03:18.267-->00:03:19.963
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
peertube-backstage-video/nl.srt, string 83