Translation

About instance
English
Key English Dutch
Abandon editing Abandon editing Bewerken afbreken
About About Over
About anonymous participation About anonymous participation Over anonieme deelname
About {instance} About {instance}
About instance About instance
About Mobilizon About Mobilizon Over Mobilizon
About this event About this event Over dit evenement
About this instance About this instance Over deze server
Accept Accept Accepteren
Accepted Accepted Geaccepteerd
Accessibility Accessibility
Accessible only by link Accessible only by link
Accessible only to members Accessible only to members Alleen toegankelijk voor leden
Accessible through link Accessible through link Toegankelijk via link
access to the group's private content as well access to the group's private content as well
Account Account Profiel
Account settings Account settings
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Een cookie is een klein bestand met informatie dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Wanneer u de site opnieuw bezoekt, stelt de cookie die site in staat uw browser te herkennen. Cookies kunnen gebruikersvoorkeuren en andere informatie opslaan. U kunt uw browser zo configureren dat alle cookies worden geweigerd. Dit kan er echter toe leiden dat sommige websitefuncties of services gedeeltelijk werken. Lokale opslag werkt op dezelfde manier, maar u kunt meer gegevens opslaan.
Actions Actions Acties

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
About instance
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 1187