Translation

Clear participation data for all events
English
Key English Dutch Actions
Profiles and federation Profiles and federation Profielen en federatie
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon gebruikt een systeem van profielen om uw activiteiten te compartimenteren. U kunt zoveel profielen maken als u wilt.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is federatieve software, wat inhoudt dat u - afhankelijk van de instellingen door uw beheerder - kunt communiceren met inhoud van andere instanties, zoals deelnemen aan groepen of evenementen die elders zijn gemaakt.
This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. Deze instantie, <b>{instanceName} ({domain})</b>, host uw profiel, dus onthoud de naam.
If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: Als u om uw federatieve identiteit wordt gevraagd, bestaat deze uit uw gebruikersnaam en uw instantie. De federatieve identiteit voor uw eerste profiel is bijvoorbeeld:
Uploaded media size Uploaded media size Grootte van geüploade media
Loading comments… Loading comments… Reacties laden…
Tentative Tentative Voorlopig
Cancelled Cancelled Geannuleerd
Click for more information Click for more information Klik voor meer informatie
About anonymous participation About anonymous participation Over anonieme deelname
As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. Aangezien de organisator van het evenement ervoor heeft gekozen om deelnameverzoeken handmatig te valideren, wordt uw deelname pas echt bevestigd als u een e-mail ontvangt waarin staat dat deze wordt geaccepteerd.
Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Uw deelnamestatus wordt alleen op dit apparaat opgeslagen en wordt één maand na afloop van het evenement verwijderd.
You may clear all participation information for this device with the buttons below. You may clear all participation information for this device with the buttons below. U kunt alle deelname-informatie voor dit apparaat wissen met de onderstaande knoppen.
Clear participation data for this event Clear participation data for this event Wis deelnamegegevens voor dit evenement
Clear participation data for all events Clear participation data for all events Wis deelnamegegevens voor alle evenementen
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Uw deelname wordt gevalideerd zodra u op de bevestigingslink in de e-mail klikt en nadat de organisator uw deelname handmatig heeft gevalideerd.
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Uw deelname wordt gevalideerd zodra u op de bevestigingslink in de e-mail klikt.
Unable to load event for participation. The error details are provided below: Unable to load event for participation. The error details are provided below: Kan evenement niet laden voor deelname. De foutdetails worden hieronder gegeven:
Unable to save your participation in this browser. Unable to save your participation in this browser. Kan uw deelname niet opslaan in deze browser.
return to the event's page return to the event's page terug naar de pagina van het evenement
View all events View all events Bekijk alle evenementen
You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. U vindt hier alle evenementen die u heeft gemaakt of waaraan u deelneemt, evenals evenementen georganiseerd door groepen die u volgt of waarvan u lid bent.
Create event Create event Evenement aanmaken
You didn't create or join any event yet. You didn't create or join any event yet. U heeft nog geen evenement gemaakt of eraan deelgenomen.
create an event create an event Maak een evenement aan
explore the events explore the events Verken evenementen
Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Wil je een {create_event} of {explore_events}?
You are not part of any group. You are not part of any group. U bent geen lid van een groep.
create a group create a group Groep aanmaken
explore the groups explore the groups Groepen verkennen
Key English Dutch Actions
Change email Change email
Change my email Change my email Wijzig mijn e-mail adres
Change my identity… Change my identity… Identiteit veranderen…
Change my password Change my password Wachtwoord wijzigen
Change role Change role
Change timezone Change timezone Tijdzone wijzigen
Change user email Change user email
Change user role Change user role
Check your inbox (and your junk mail folder). Check your inbox (and your junk mail folder). Controleer uw inbox en uw spam box.
Choose the source of the instance's Privacy Policy Choose the source of the instance's Privacy Policy
Choose the source of the instance's Terms Choose the source of the instance's Terms
City or region City or region Stad of regio
Clear Clear Leegmaken
Clear address field Clear address field
Clear date filter field Clear date filter field
Clear participation data for all events Clear participation data for all events Wis deelnamegegevens voor alle evenementen
Clear participation data for this event Clear participation data for this event Wis deelnamegegevens voor dit evenement
Clear timezone field Clear timezone field
Click for more information Click for more information Klik voor meer informatie
Click to upload Click to upload Klik om te uploaden
Close Close Sluit
Close comments for all (except for admins) Close comments for all (except for admins) Opmerkingen sluiten voor iedereen (behalve beheerders)
Closed Closed Gesloten
Comment body Comment body
Comment deleted Comment deleted Opmerking verwijderd
Comment from @{username} reported Comment from @{username} reported Opmerking van @{username} gemeld
Comments Comments Opmerkingen
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Reacties zijn voor ieder ander gesloten.
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Commentaar veld mag niet leeg zijn
Confirmed Confirmed Bevestigd

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Clear participation data for all events
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 788