Translation

Reject
English
Key English Dutch Actions
explore the groups explore the groups Groepen verkennen
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Wilt u een {create_group} of {explore_groups}?
Type or select a date… Type or select a date… Type of selecteer een datum…
Getting there Getting there Route
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Groepen zijn niet ingeschakeld op deze instance.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. De evenementen die u heeft gemaakt, worden hier niet weergegeven.
There's no discussions yet There's no discussions yet Er zijn nog geen discussies
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Alleen groepsleden hebben toegang tot discussies
Return to the group page Return to the group page Ga terug naar de groepspagina
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Het is mogelijk dat de inhoud op deze instance niet toegankelijk is, omdat deze instance de profielen of groepen achter deze inhoud heeft geblokkeerd.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Atom feed voor evenementen en berichten
ICS feed for events ICS feed for events ICS feed voor evenementen
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed
Group Followers Group Followers Groep volgers
Follower Follower Volger
Reject Reject Afwijzen
No follower matches the filters No follower matches the filters Geen volgers die voldoen aan de filters
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected @{username}'s volg verzoek is afgewezen
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Volgers ontvangen nieuwe openbare evenementen en berichten.
Manually approve new followers Manually approve new followers Handmatig nieuwe volgers goedkeuren
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Er is een fout opgetreden. Sorry daarvoor. U kunt proberen de pagina opnieuw te laden.
What can I do to help? What can I do to help? Hoe kan ik helpen?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We verbeteren deze software dankzij uw feedback. Om ons op de hoogte te stellen van dit probleem, zijn er twee mogelijkheden (beide vereisen helaas het aanmaken van een gebruikersaccount):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Voeg zoveel mogelijk details toe om het probleem te helpen identificeren.
Technical details Technical details Technische details
Error message Error message Foutmelding
Error stacktrace Error stacktrace Fout stacktrace
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. De technische details van de fout kunnen ontwikkelaars helpen het probleem gemakkelijker op te lossen. Voeg ze a.u.b. toe aan uw feedback.
Error details copied! Error details copied! Foutmeldingsdetails gekopieerd!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopieer details naar het klembord
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is een instance van {mobilizon_link}, gratis software die is ontwikkeld met de community.
Key English Dutch Actions
Redirecting in progress… Redirecting in progress…
Redirecting to content… Redirecting to content… Omleiden naar inhoud…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Profiel vernieuwen
Regenerate new links Regenerate new links
Region Region Regio
Register Register Inschrijven
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Registreer een account op {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Registreer bij deze instance
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Registratie is toegestaan. Iedereen kan registreren.
Registration is closed. Registration is closed. Registratie is gesloten.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Inschrijvingen zijn momenteel gesloten.
Registrations Registrations Registraties
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Registraties zijn beperkt tot een lijst met toegestane deelnemers.
Reject Reject Afwijzen
Rejected Rejected Afgewezen
Reject follow Reject follow
Reject member Reject member
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Onthoud mijn deelname aan deze browser
Remove Remove Verwijderen
Remove link Remove link Link verwijderen
Rename Rename Hernoemen
Rename resource Rename resource Hulpbron naam
Reopen Reopen Heropen
Replay Replay Opnieuw afspelen
Reply Reply Reageren
Report Report Melden
Reported Reported Gemeld
Reported by Reported by Gemeld door

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Reject
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 818