Translation

Comments are closed for everybody else.
English
Key English Dutch Actions
Create an account Create an account Account aanmaken
You are not an administrator for this group. You are not an administrator for this group. U bent geen administrator voor deze groep.
Why create an account? Why create an account? Waarom een account aanmaken?
To create and manage your events To create and manage your events Om je evenementen aan te maken en te beheren
To create and manage multiples identities from a same account To create and manage multiples identities from a same account Om meerdere identiteiten aan te maken en te beheren vanaf het zelfde account
To register for an event by choosing one of your identities To register for an event by choosing one of your identities Om aan te melden voor een evenement door een van uw identiteiten te kiezen
To create or join an group and start organizing with other people To create or join an group and start organizing with other people Om een groep aan te maken of er aan deel te nemen en te starten met samen organiseren
About {instance} About {instance} Over {instance}
Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Lees de {fullRules} die zijn gepubliceerd door de beheerders van {instance}.
Instances following you Instances following you Instances die u volgen
Instances you follow Instances you follow Instances die u volgt
Last group created Last group created Laatst aangemaakte groep
{username} was invited to {group} {username} was invited to {group} {username} is uitgenodigd voor {group}
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} De gebruiker is verwijderd uit de groep {group}
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. De organisator heeft er voor gekozen geen reacties toe te staan.
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Reacties zijn voor ieder ander gesloten.
Instance Slogan Instance Slogan Instance slogan
A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" Een korte slogan voor de startpagina van uw instantie. Standaard ingesteld op "Verzamelen ⋅ Organiseren ⋅ Mobiliseren"
Learn more about {instance} Learn more about {instance} Leer meer over {instance}
Unable to detect timezone. Unable to detect timezone. Kan tijdzone niet detecteren.
A practical tool A practical tool Een praktisch hulpmiddel
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is een tool waarmee u <b>evenementen kunt vinden, maken en organiseren</b>.
An ethical alternative An ethical alternative Een ethisch alternatief
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Mobilizon is een ethisch alternatief voor Facebook-evenementen, -groepen en -pagina's en is een <b>tool die is ontworpen om u van dienst te zijn</b>. Punt.
A federated software A federated software Gefedereerde software
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is geen gigantisch platform, maar een <b>grote groep van onderling verbonden Mobilizon-websites</b>.
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Wanneer een moderator van de groep een evenement maakt en het aan de groep koppelt, wordt het hier weergegeven.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Alleen groepsmoderators kunnen berichten maken, bewerken en verwijderen.
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Deze groep heeft nog geen beschrijving.
Find another instance Find another instance Zoek een andere instance
Pick an instance Pick an instance Selecteer een instance
Key English Dutch Actions
Clear Clear Leegmaken
Clear address field Clear address field
Clear date filter field Clear date filter field
Clear participation data for all events Clear participation data for all events Wis deelnamegegevens voor alle evenementen
Clear participation data for this event Clear participation data for this event Wis deelnamegegevens voor dit evenement
Clear timezone field Clear timezone field
Click for more information Click for more information Klik voor meer informatie
Click to upload Click to upload Klik om te uploaden
Close Close Sluit
Close comments for all (except for admins) Close comments for all (except for admins) Opmerkingen sluiten voor iedereen (behalve beheerders)
Closed Closed Gesloten
Comment body Comment body
Comment deleted Comment deleted Opmerking verwijderd
Comment from @{username} reported Comment from @{username} reported Opmerking van @{username} gemeld
Comments Comments Opmerkingen
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Reacties zijn voor ieder ander gesloten.
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Commentaar veld mag niet leeg zijn
Confirmed Confirmed Bevestigd
Confirmed at Confirmed at Bevestigd om
Confirmed: Will happen Confirmed: Will happen Bevestigd: gaat door
Confirm my participation Confirm my participation Mijn deelname bevestigen
Confirm my particpation Confirm my particpation Mijn deelname bevestigen
Confirm participation Confirm participation
Confirm user Confirm user
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Gefeliciteerd, uw account is nu aangemaakt!
Contact Contact Contact
contact uninformed contact uninformed Contactpersoon nog niet bevestigd
Continue editing Continue editing Verder gaan met bewerken
Cookies and Local storage Cookies and Local storage Cookies en lokale opslag
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopieer details naar het klembord

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Comments are closed for everybody else.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 743