Translation

Redirecting to content…
English
Key English Finnish Actions
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Eettinen vaihtoehto Facebookin tapahtumille, ryhmille ja sivuille. Mobilizon on työkalu, joka on <b>suunniteltu palvelemaan sinua</b>. Piste.
A federated software A federated software Federoitu ohjelmisto
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-instansseja</b>.
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Tässä näkyy tapahtumat, jotka moderaattori on luonut ja liittänyt tähän ryhmään.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Vain ryhmän moderaattorit voivat luode, muokata ja poistaa viestejä.
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Ryhmällä ei ole vielä kuvausta.
Find another instance Find another instance Etsi toinen instanssi
Pick an instance Pick an instance Valitse instanssi
This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). Tätä sivustoa ei moderoida ja kaikki tiedot mitä syötetään tuhotaan automaattisesti joka päivä kello 00:01 (Pariisin aikavyöhyke).
We will redirect you to your instance in order to interact with this group We will redirect you to your instance in order to interact with this group Ohjaamme sinut omalle instanssillesi voidaksesi toimia tässä ryhmässä
New members New members Uudet jäsenet
Anyone can join freely Anyone can join freely Kaikki voivat liittyä
Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.
Manually invite new members Manually invite new members Kutsu uusia jäseniä
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Ryhmääsi voidaan ottaa uusia jäseniä vain ylläpitäjän kutsumana.
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
This URL is not supported This URL is not supported Osoite ei ole tuettu
This group is invite-only This group is invite-only Tämä ryhmä on vain kutsun saaneille
This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.
Previous Previous Edellinen
Next Next Seuraava
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported. Aikavyöhykkeesi {timezone} ei ole tuettu.
Profiles and federation Profiles and federation Profiilit ja federointi
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla instansseilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.
This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. Tämä instanssi, <b>{instanceName} ({domain})</b>, sisältää profiilisi joten älä unohda sen nimeä.
If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: Jos sinulta kysytään federoitua käyttäjätunnustasi, se koostuu käyttäjätunnuksestasi ja instanssistasi. Esimerkiksi ensimmäisellä profiilillasi se on:
Uploaded media size Uploaded media size Lähetetyn median koko
Loading comments… Loading comments… Ladataan kommentteja…
Tentative Tentative Alustava
Cancelled Cancelled Peruttu
Key English Finnish Actions
Public feeds Public feeds Julkiset syötteet
Public iCal Feed Public iCal Feed Julkinen iCal-syöte
Public page Public page Julkinen sivu
Public preview Public preview Julkinen esikatselu
Public RSS/Atom Feed Public RSS/Atom Feed Julkinen RSS/Atom-syöte
Publish Publish Julkaise
Published by {name} Published by {name}
Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista
Push Push Push
Quote Quote
Radius Radius Säde
Recap every week Recap every week Muistutus joka viikko
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Vastaanota yksi sähköposti jokaista toimintoa kohden
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Reject Reject Hylkää

Loading…

User avatar cos

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
User avatar cos

Suggestion accepted

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Redirecting to content…
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 766