Translation

Show me where I am
English
Key English Finnish Actions
This URL doesn't seem to be valid This URL doesn't seem to be valid Tämä URL ei näytä olevan toimiva
Schedule Schedule Aikataulu
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Linkki tapahtuman aikataulun näyttävälle sivulle
Accessibility Accessibility Saavutettavuus
Live Live Suora lähetys
Replay Replay Uudelleentoisto
Tools Tools Työkalut
Social Social Sosiaalinen
Details Details Yksityiskohdat
Booking Booking Varaus
Filter by profile or group name Filter by profile or group name Suodata profiilin tai ryhmän nimen mukaan
Filter by name Filter by name Suodata nimen mukaan
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Zoom in Zoom in Suurenna
Zoom out Zoom out Pienennä
Show me where I am Show me where I am Näytä missä olen
Video Conference Video Conference Videokokous
Jitsi Meet Jitsi Meet Jitsi-tapaaminen
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Jitsi Meet -videokokouksen URL
Zoom Zoom Zoom
The Zoom video teleconference URL The Zoom video teleconference URL Zoom-videokokouksen URL
Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Microsoft Teams -videokokouksen URL
Google Meet Google Meet Google Meet
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Google Meet -videokokouksen URL
Big Blue Button Big Blue Button Big Blue Button
The Big Blue Button video teleconference URL The Big Blue Button video teleconference URL Big Blue Button -videokokouksen URL
Etherpad notes Etherpad notes Etherpad-muistiinpanot
The URL of a pad where notes are being taken collaboratively The URL of a pad where notes are being taken collaboratively Muistikirjan URL, jossa muistiinpanoja tehdään yhdessä
https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token
Failed to get location. Failed to get location.
Key English Finnish Actions
Send notification e-mails Send notification e-mails Lähetä ilmoitusten sähköpostit
Send password reset Send password reset
Send the confirmation email again Send the confirmation email again Lähetä vahvistussähköposti uudelleen
Send the report Send the report Lähetä raportti
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.
Set an URL to a page with your own terms. Set an URL to a page with your own terms. Aseta instanssin käyttöehdot sisältävän sivun URL.
Settings Settings Asetukset
Share Share Jaa
Share this event Share this event Jaa tapahtuma
Share this group Share this group Jaa tämä ryhmä
Share this post Share this post
Short bio Short bio Lyhyt kuvaus
Showing events before Showing events before
Showing events starting on Showing events starting on
Show map Show map Näytä kartta
Show me where I am Show me where I am Näytä missä olen
Show remaining number of places Show remaining number of places Näytä vapaana olevien paikkojen määrä
Show the time when the event begins Show the time when the event begins Näytä tapahtuman alkamisaika
Show the time when the event ends Show the time when the event ends Näytä tapahtuman päättymisaika
Sign in with Sign in with Kirjaudu käyttäen
Sign Language Sign Language Viittomakieli
Sign up Sign up Luo tili
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Skip to main content Skip to main content
Social Social Sosiaalinen
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:
Sorry, we wen't able to save your feedback. Don't worry, we'll try to fix this issue anyway. Sorry, we wen't able to save your feedback. Don't worry, we'll try to fix this issue anyway.
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
+ Start a discussion + Start a discussion + Aloita keskustelu

Loading…

User avatar Rynach

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Show me where I am
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1114