Translation

Number of places
English
Key English Finnish Actions
No end date No end date Ei päättymispäivää
No events found No events found Tapahtumia ei löytynyt
No group found No group found Ryhmää ei löytynyt
No groups found No groups found Ryhmiä ei löytynyt
No instance follows your instance yet. No instance follows your instance yet. Mikään instanssi ei vielä seuraa tätä instanssia.
No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances Ei hyväksyttäviä instansseja|Hyväksy instanssi|Hyväksy {number} instanssia
No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances Ei hylättäviä instansseja|Hylkää instanssi|Hylkää {number} instanssia
No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances No instances to remove|Remove instance|Remove {number} instances Ei poistettavia instansseja|Poista instanssi|Poista {number} instanssia
No message No message Ei viestiä
No open reports yet No open reports yet Avoimia raportteja ei vielä ole
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
Notes Notes Merkinnät
Number of places Number of places Paikkojen määrä
OK OK OK
Old password Old password Vanha salasana
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}
On {date} On {date} {date}
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)
Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja alaviivaa voi käyttää.
Open Open Avoin
Opened reports Opened reports Avatut raportit
Or Or Tai
Organized by {name} Organized by {name} Järjestää {name}
Organized Organized Järjestetty
Organizer Organizer Järjestäjä
Other software may also support this. Other software may also support this. Myös muut ohjelmat voivat tukea tätä.
Key English Finnish Actions
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Notification settings Notification settings Ilmoitusasetukset
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Notify participants Notify participants Ilmoita osallistujille
Notify the user of the change Notify the user of the change
No user matches the filter No user matches the filter
No user matches the filters No user matches the filters
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} memberships {number} memberships {number} jäsenyyttä
Number of places Number of places Paikkojen määrä
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
{number} seats left {number} seats left
OK OK OK
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} nimettiin uudelleen ryhmäksi {group}.
Old password Old password Vanha salasana
On {date} On {date} {date}
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances Instanssi {instance} ja muilla federoiduilla instansseilla
Online Online
Online ticketing Online ticketing Lipunmyynti verkossa

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Number of places
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 219