Translation

No resources in this folder
English
Key English Finnish Actions
Instance Short Description Instance Short Description Instanssin lyhyt kuvaus
Instance Long Description Instance Long Description Instanssin pitkä kuvaus
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Näytetään aloitussivulla ja metatunnisteissa. Kerro yhdessä kappaleessa, mikä on Mobilizon ja mikä tässä instanssissa on erityistä.
A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. Tässä voi esitellä ylläpitäjätahoa ja tämän instanssin erityispiirteitä. HTML-tunnisteita voi käyttää.
A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. Käytössäännöille, säännöille ja ohjeille varattu tila. HTML-tunnisteita voi käyttää.
contact uninformed contact uninformed yhteyshenkilölle ei ilmoitettu
Can be an email or a link, or just plain text. Can be an email or a link, or just plain text. Voi olla sähköpostiosoite, linkki tai pelkkää tekstiä.
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Osoite kopioitu leikepöydälle
Report #{reportNumber} Report #{reportNumber} Raportti nro {reportNumber}
Move "{resourceName}" Move "{resourceName}" Siirrä ”{resourceName}”
Parent folder Parent folder Yläkansio
(this folder) (this folder) (tämä kansio)
(this link) (this link) (tämä linkki)
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Siirrä resurssi kansioon {folder}
Create a folder Create a folder Luo kansio
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
New discussion New discussion Uusi keskustelu
Create a discussion Create a discussion Luo keskustelu
Create the discussion Create the discussion Luo keskustelu
Sign in with Sign in with Kirjaudu käyttäen
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Sähköpostiosoitteesi asetettiin automaattisesti {provider}-tilisi perusteella.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Et voi vaihtaa salasanaa, koska olet rekisteröitynyt palvelussa {provider}.
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Yritä uudelleen tai kirjaudu toista kautta.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Tätä sisäänkirjautumispalvelua ei ole olemassa.
Post Post Julkaisu
Right now Right now Juuri nyt
Delete conversation Delete conversation Poista keskustelu
Fetch more Fetch more Hae lisää
Group settings Group settings Ryhmäasetukset
Member Member Jäsen
Invited Invited Kutsuttu
Key English Finnish Actions
No more activity to display. No more activity to display. Toimintaa ei ole enää näytettävänä.
None None Ei mitään
No one is participating|One person participating|{going} people participating No one is participating|One person participating|{going} people participating Ei osallistujia|Yksi osallistuja|{going} osallistujaa
No open reports yet No open reports yet Avoimia raportteja ei vielä ole
No organized events found No organized events found Järjestettyjä tapahtumia ei löydy
No organized events listed No organized events listed Ei järjestettyjä tapahtumia listattuna
No participant matches the filters No participant matches the filters Ei suodattimia vastaavia osallistujia
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No participations listed No participations listed Ei osallistumisia listattuna
No posts found No posts found Viestejä ei löytynyt
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
No public upcoming events No public upcoming events Ei julkisia tulevia tapahtumia
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
No resources selected No resources selected|One resources selected|{count} resources selected Ei valittuja resursseja|Yksi resurssi valittu|{count} resurssia valittu
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
No results for {search} No results for {search} Ei tuloksia haulle {search}
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Not approved Not approved Ei hyväksytty
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Notification settings Notification settings Ilmoitusasetukset

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
No resources in this folder
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 594