Translation

Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.
English
Key English Finnish Actions
Enabled Enabled Käytössä
If allowed by organizer If allowed by organizer Järjestäjän salliessa
Instance Privacy Policy Source Instance Privacy Policy Source Instanssin tietosuojakäytännön lähde
default Mobilizon privacy policy default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.
Instance Privacy Policy URL Instance Privacy Policy URL Instanssin tietosuojakäytännön osoite
Instance Privacy Policy Instance Privacy Policy Instanssin tietosuojakäytäntö
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. Käytössä on {default_privacy_policy}. Ne käännetään käyttäjän valitsemalle kielelle.
Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Kirjoita omat ehdot. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_terms} toimivat mallina.
Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Kirjoita oma tietosuojakäytäntö. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_privacy_policy} toimii mallina.
Default Mobilizon terms Default Mobilizon terms Mobilizonin oletusehdot
Default Mobilizon privacy policy Default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Instance Short Description Instance Short Description Instanssin lyhyt kuvaus
Instance Long Description Instance Long Description Instanssin pitkä kuvaus
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Näytetään aloitussivulla ja metatunnisteissa. Kerro yhdessä kappaleessa, mikä on Mobilizon ja mikä tässä instanssissa on erityistä.
A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. Tässä voi esitellä ylläpitäjätahoa ja tämän instanssin erityispiirteitä. HTML-tunnisteita voi käyttää.
A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. Käytössäännöille, säännöille ja ohjeille varattu tila. HTML-tunnisteita voi käyttää.
contact uninformed contact uninformed yhteyshenkilölle ei ilmoitettu
Can be an email or a link, or just plain text. Can be an email or a link, or just plain text. Voi olla sähköpostiosoite, linkki tai pelkkää tekstiä.
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Osoite kopioitu leikepöydälle
Report #{reportNumber} Report #{reportNumber} Raportti nro {reportNumber}
Move "{resourceName}" Move "{resourceName}" Siirrä ”{resourceName}”
Parent folder Parent folder Yläkansio
(this folder) (this folder) (tämä kansio)
(this link) (this link) (tämä linkki)
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Siirrä resurssi kansioon {folder}
Create a folder Create a folder Luo kansio
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
New discussion New discussion Uusi keskustelu
Create a discussion Create a discussion Luo keskustelu
Key English Finnish Actions
Delete this discussion Delete this discussion Poista tämä keskustelu
Delete this identity Delete this identity Poista tämä identiteetti
Delete your identity Delete your identity Poista oma identiteetti
Deleting comment Deleting comment Poistetaan kommentti
Deleting event Deleting event Poistetaan tapahtuma
Deleting my account will delete all of my identities. Deleting my account will delete all of my identities. Oman tilin poistaminen poistaa kaikki identiteettini.
Deleting your Mobilizon account Deleting your Mobilizon account Poistetaan Mobilizon-tiliäsi
Demote Demote Häivytä
Description Description Kuvaus
Details Details Yksityiskohdat
Didn't receive the instructions? Didn't receive the instructions? Etkö saanut ohjeita?
Disabled Disabled Pois käytöstä
Discussions Discussions Keskustelut
Discussions list Discussions list
Displayed nickname Displayed nickname Näytettävä nimimerkki
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Näytetään aloitussivulla ja metatunnisteissa. Kerro yhdessä kappaleessa, mikä on Mobilizon ja mikä tässä instanssissa on erityistä.
Display name Display name Näytä nimi
Display participation price Display participation price Näytä osallistumisen hinta
Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled? Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled?
Domain Domain Verkkotunnus
Do not receive any mail Do not receive any mail Älä vastaanota mitään sähköpostia
Do you really want to suspend this account? All of the user's profiles will be deleted. Do you really want to suspend this account? All of the user's profiles will be deleted.
Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Haluatko {create_event} vai {explore_events}?
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Haluatko {create_group} vai {explore_groups}?
Draft Draft Luonnos
Drafts Drafts Luonnokset
Due on Due on Aikaa jäljellä
Duplicate Duplicate Monista
Edit Edit Muokkaa
Edited {ago} Edited {ago} Muokattu {ago}

Loading…

User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

9 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
instance palvelin Mobilizon

Har valgt "udbyder" da flere ved hvad det betyder end "instans"

Mobilizon Mobilizon

String information

Key
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 581