Translation

Sign in with
English
Key English Finnish Actions
A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. Käytössäännöille, säännöille ja ohjeille varattu tila. HTML-tunnisteita voi käyttää.
contact uninformed contact uninformed yhteyshenkilölle ei ilmoitettu
Can be an email or a link, or just plain text. Can be an email or a link, or just plain text. Voi olla sähköpostiosoite, linkki tai pelkkää tekstiä.
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Osoite kopioitu leikepöydälle
Report #{reportNumber} Report #{reportNumber} Raportti nro {reportNumber}
Move "{resourceName}" Move "{resourceName}" Siirrä ”{resourceName}”
Parent folder Parent folder Yläkansio
(this folder) (this folder) (tämä kansio)
(this link) (this link) (tämä linkki)
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Siirrä resurssi kansioon {folder}
Create a folder Create a folder Luo kansio
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
New discussion New discussion Uusi keskustelu
Create a discussion Create a discussion Luo keskustelu
Create the discussion Create the discussion Luo keskustelu
Sign in with Sign in with Kirjaudu käyttäen
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Sähköpostiosoitteesi asetettiin automaattisesti {provider}-tilisi perusteella.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Et voi vaihtaa salasanaa, koska olet rekisteröitynyt palvelussa {provider}.
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Yritä uudelleen tai kirjaudu toista kautta.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Tätä sisäänkirjautumispalvelua ei ole olemassa.
Post Post Julkaisu
Right now Right now Juuri nyt
Delete conversation Delete conversation Poista keskustelu
Fetch more Fetch more Hae lisää
Group settings Group settings Ryhmäasetukset
Member Member Jäsen
Invited Invited Kutsuttu
No member matches the filters No member matches the filters Ei suodattimia vastaavia jäseniä
Group short description Group short description Ryhmän lyhyt kuvaus
Update group Update group Päivitä ryhmä
Edit post Edit post Muokkaa julkaisua
Key English Finnish Actions
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.
Set an URL to a page with your own terms. Set an URL to a page with your own terms. Aseta instanssin käyttöehdot sisältävän sivun URL.
Settings Settings Asetukset
Share Share Jaa
Share this event Share this event Jaa tapahtuma
Share this group Share this group Jaa tämä ryhmä
Share this post Share this post
Short bio Short bio Lyhyt kuvaus
Showing events before Showing events before
Showing events starting on Showing events starting on
Show map Show map Näytä kartta
Show me where I am Show me where I am Näytä missä olen
Show remaining number of places Show remaining number of places Näytä vapaana olevien paikkojen määrä
Show the time when the event begins Show the time when the event begins Näytä tapahtuman alkamisaika
Show the time when the event ends Show the time when the event ends Näytä tapahtuman päättymisaika
Sign in with Sign in with Kirjaudu käyttäen
Sign Language Sign Language Viittomakieli
Sign up Sign up Luo tili
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Skip to main content Skip to main content
Social Social Sosiaalinen
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:
Sorry, we wen't able to save your feedback. Don't worry, we'll try to fix this issue anyway. Sorry, we wen't able to save your feedback. Don't worry, we'll try to fix this issue anyway.
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
+ Start a discussion + Start a discussion + Aloita keskustelu
Starts on… Starts on… Alkaa…
Status Status Tila
Stop following instance Stop following instance
Street Street Katuosoite

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes
User avatar Stoori

Source string comment

Clarify context. What is to be expected after ”with”?

a year ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Sign in with
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 598