Translation

{profile} (by default)
English
Key English Finnish Actions
Let's define a few settings Let's define a few settings Määritellään joitakin asetuksia
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Login status Login status Kirjautumisen tila
Suspended Suspended Estetty
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä instanssi.
Instance Rules Instance Rules Instanssin säännöt
Rules Rules Säännöt
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
full rules full rules säännöt kokonaan
Key English Finnish Actions
Preferences Preferences Valinnat
Previous Previous Edellinen
Previous email Previous email
Previous month Previous month
Previous page Previous page Edellinen sivu
Price sheet Price sheet Hintalappu
Privacy Privacy
Privacy policy Privacy policy Tietosuojakäytäntö
Privacy Policy Privacy Policy Tietosuojakäytäntö
Private event Private event Yksityistapahtuma
Private feeds Private feeds Yksityissyötteet
Profile Profile Profiili
{profile} added the member {member}. {profile} added the member {member}. {profile} lisäsi käyttäjän {member}.
{profile} approved {member}'s membership. {profile} approved {member}'s membership.
{profile} archived the discussion {discussion}. {profile} archived the discussion {discussion}. {profile} arkistoi keskustelun {discussion}.
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
{profile} created the discussion {discussion}. {profile} created the discussion {discussion}. {profile} loi keskustelun {discussion}.
{profile} created the folder {resource}. {profile} created the folder {resource}. {profile} loi kansion {resource}.
{profile} created the group {group}. {profile} created the group {group}. {profile} loi ryhmän {group}.
{profile} created the resource {resource}. {profile} created the resource {resource}. {profile} loi resurssin {resource}.
{profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} poisti keskustelun {discussion}.
{profile} deleted the folder {resource}. {profile} deleted the folder {resource}. {profile} poisti kansion {resource}.
{profile} deleted the resource {resource}. {profile} deleted the resource {resource}. {profile} poisti resurssin {resource}.
{profile} demoted {member} to an unknown role. {profile} demoted {member} to an unknown role. {profile} alensi käyttäjän {member} tuntemattomaan rooliin.
{profile} demoted {member} to moderator. {profile} demoted {member} to moderator. {profile} alensi käyttäjän {member} moderaattoriksi.
{profile} demoted {member} to simple member. {profile} demoted {member} to simple member. {profile} alensi käytäjän {member} yksinkertaiseksi käyttäjäksi.
{profile} excluded member {member}. {profile} excluded member {member}. {profile} jätti pois käyttäjän {member}.
Profile feeds Profile feeds Profiilin syöte
profile@instance profile@instance profiili@instanssi
{profile} moved the folder {resource} into {new_path}. {profile} moved the folder {resource} into {new_path}. {profile} siirsi kansion {resource} polkuun {new_path}.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
{profile} (by default)
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 505