Translation

Privacy policy
English
Key English Finnish Actions
Change timezone Change timezone Vaihda aikavyöhykettä
Select a language Select a language Valitse kieli
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Tapahtumasivulle on pääsy vain linkin kautta. Ole tarkkana, missä julkaiset linkin.
This event has been cancelled. This event has been cancelled. Tapahtuma on peruttu.
Actions Actions Toimenpiteet
Everything Everything Kaikki
Not approved Not approved Ei hyväksytty
No participant matches the filters No participant matches the filters Ei suodattimia vastaavia osallistujia
Send the confirmation email again Send the confirmation email again Lähetä vahvistussähköposti uudelleen
Forgot your password? Forgot your password? Unohditko salasanan?
Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password. Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password. Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat sähköpostitse ohjeet salasanan vaihtamiseen.
Submit Submit Lähetä
Email address Email address Sähköpostiosoite
Legal Legal Lait
Terms of service Terms of service Käyttöehdot
Privacy policy Privacy policy Tietosuojakäytäntö
Instance rules Instance rules Instanssin säännöt
Glossary Glossary Sanasto
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:
Instance Instance Instanssi
Mobilizon software Mobilizon software Mobilizon-ohjelma
Instance administrator Instance administrator Instanssin ylläpitäjä
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Instanssin ylläpitäjä on tämän Mobilizon-instanssin toiminnasta vastaava henkilö tai taho.
Application Application Sovellus
In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance. In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance. Seuraavassa sovellus tarkoittaa Mobilizon-tiimin tai kolmannen osapuolen toimittamaa ohjelmaa, jonka kautta instanssia käytetään.
API API API
An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. API eli ohjelmointirajapinta on tietoliikenneprotokolla, jonka avulla ohjelmistokomponentit voivat olla yhteydessä keskenään. Mobilizon-API voi esimerkiksi tarjota kolmansien osapuolten ohjelmistotyökaluille yhteyden Mobilizon-instansseihin erilaisten toimintojen, kuten tapahtumien julkaisemisen, suorittamiseksi automaattisesti ja etänä.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
Cookies and Local storage Cookies and Local storage Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot
An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance. An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance. Instanssi tarkoittaa palvelintietokoneelle asennettua Mobilizon-ohjelmaa. Instanssi voi käyttää kuka tahansa, jolla on käytössään {mobilizon_software} tai jokin muu federoituva sovellus, eli se on osa niin kutsuttua fediversumia. Tämän instanssin nimi on {instance_name}. Mobilizon on useiden palvelinten muodostama federoituva verkosto (sähköpostipalvelinten tavaan), eli eri instansseille rekisteröityneet käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa vaikka eivät olisi rekisteröityneet samalle instanssille.
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.
Key English Finnish Actions
Postal Code Postal Code Postinumero
Post a reply Post a reply Lähetä vastaus
Post body Post body
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
Posts Posts Julkaisut
Post URL Post URL
Powered by Mobilizon Powered by Mobilizon
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018–{date} Mobilizon-kehittäjät – Taloudellista tukea on antanut {contributors}.
Preferences Preferences Valinnat
Previous Previous Edellinen
Previous email Previous email
Previous month Previous month
Previous page Previous page Edellinen sivu
Price sheet Price sheet Hintalappu
Privacy Privacy
Privacy policy Privacy policy Tietosuojakäytäntö
Privacy Policy Privacy Policy Tietosuojakäytäntö
Private event Private event Yksityistapahtuma
Private feeds Private feeds Yksityissyötteet
Profile Profile Profiili
{profile} added the member {member}. {profile} added the member {member}. {profile} lisäsi käyttäjän {member}.
{profile} approved {member}'s membership. {profile} approved {member}'s membership.
{profile} archived the discussion {discussion}. {profile} archived the discussion {discussion}. {profile} arkistoi keskustelun {discussion}.
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
{profile} created the discussion {discussion}. {profile} created the discussion {discussion}. {profile} loi keskustelun {discussion}.
{profile} created the folder {resource}. {profile} created the folder {resource}. {profile} loi kansion {resource}.
{profile} created the group {group}. {profile} created the group {group}. {profile} loi ryhmän {group}.
{profile} created the resource {resource}. {profile} created the resource {resource}. {profile} loi resurssin {resource}.
{profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} poisti keskustelun {discussion}.
{profile} deleted the folder {resource}. {profile} deleted the folder {resource}. {profile} poisti kansion {resource}.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Privacy policy
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 543