Translation

Set an URL to a page with your own privacy policy.
English
Key English Finnish Actions
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
Cookies and Local storage Cookies and Local storage Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot
An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance. An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance. Instanssi tarkoittaa palvelintietokoneelle asennettua Mobilizon-ohjelmaa. Instanssi voi käyttää kuka tahansa, jolla on käytössään {mobilizon_software} tai jokin muu federoituva sovellus, eli se on osa niin kutsuttua fediversumia. Tämän instanssin nimi on {instance_name}. Mobilizon on useiden palvelinten muodostama federoituva verkosto (sähköpostipalvelinten tavaan), eli eri instansseille rekisteröityneet käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa vaikka eivät olisi rekisteröityneet samalle instanssille.
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.
Home to {number} users Home to {number} users {numbers} käyttäjän koti
Who published {number} events Who published {number} events {number} julkaistua tapahtumaa
And {number} comments And {number} comments {number} kommenttia
Instance configuration Instance configuration Instanssin asetukset
Mobilizon version Mobilizon version Mobilizon-versio
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Restricted Restricted Rajoitettu
Enabled Enabled Käytössä
If allowed by organizer If allowed by organizer Järjestäjän salliessa
Instance Privacy Policy Source Instance Privacy Policy Source Instanssin tietosuojakäytännön lähde
default Mobilizon privacy policy default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.
Instance Privacy Policy URL Instance Privacy Policy URL Instanssin tietosuojakäytännön osoite
Instance Privacy Policy Instance Privacy Policy Instanssin tietosuojakäytäntö
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. Käytössä on {default_privacy_policy}. Ne käännetään käyttäjän valitsemalle kielelle.
Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Kirjoita omat ehdot. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_terms} toimivat mallina.
Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Kirjoita oma tietosuojakäytäntö. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_privacy_policy} toimii mallina.
Default Mobilizon terms Default Mobilizon terms Mobilizonin oletusehdot
Default Mobilizon privacy policy Default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Instance Short Description Instance Short Description Instanssin lyhyt kuvaus
Instance Long Description Instance Long Description Instanssin pitkä kuvaus
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Näytetään aloitussivulla ja metatunnisteissa. Kerro yhdessä kappaleessa, mikä on Mobilizon ja mikä tässä instanssissa on erityistä.
A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. Tässä voi esitellä ylläpitäjätahoa ja tämän instanssin erityispiirteitä. HTML-tunnisteita voi käyttää.
A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. Käytössäännöille, säännöille ja ohjeille varattu tila. HTML-tunnisteita voi käyttää.
contact uninformed contact uninformed yhteyshenkilölle ei ilmoitettu
Can be an email or a link, or just plain text. Can be an email or a link, or just plain text. Voi olla sähköpostiosoite, linkki tai pelkkää tekstiä.
Key English Finnish Actions
Search events, groups, etc. Search events, groups, etc. Etsi tapahtumia, ryhmiä jne.
Searching… Searching… Haetaan…
Select a category Select a category
Select a language Select a language Valitse kieli
Select a radius Select a radius Valitse säde
Select a timezone Select a timezone Valitse aikavyöhyke
Select languages Select languages Valitse kielet
Select the activities for which you wish to receive an email or a push notification. Select the activities for which you wish to receive an email or a push notification. Valitse toiminnat, joista haluat saada sähköposti- tai push-ilmoitukset.
Send Send
Send email Send email Lähetä sähköposti
Send feedback Send feedback
Send notification e-mails Send notification e-mails Lähetä ilmoitusten sähköpostit
Send password reset Send password reset
Send the confirmation email again Send the confirmation email again Lähetä vahvistussähköposti uudelleen
Send the report Send the report Lähetä raportti
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.
Set an URL to a page with your own terms. Set an URL to a page with your own terms. Aseta instanssin käyttöehdot sisältävän sivun URL.
Settings Settings Asetukset
Share Share Jaa
Share this event Share this event Jaa tapahtuma
Share this group Share this group Jaa tämä ryhmä
Share this post Share this post
Short bio Short bio Lyhyt kuvaus
Showing events before Showing events before
Showing events starting on Showing events starting on
Show map Show map Näytä kartta
Show me where I am Show me where I am Näytä missä olen
Show remaining number of places Show remaining number of places Näytä vapaana olevien paikkojen määrä
Show the time when the event begins Show the time when the event begins Näytä tapahtuman alkamisaika
Show the time when the event ends Show the time when the event ends Näytä tapahtuman päättymisaika

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Set an URL to a page with your own privacy policy.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 570