Translation

terms
English

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Android App
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Mobilizon/Backend VilkAnsvaret vårt
Translated Mobilizon/Backend VilkårStyrarane på nettstaden bør passa på at alle brukarsamfunna som er på nettstaden blir styrte etter retningslinene som er fastsette.
Translated Mobilizon/Backend VilkårNokre omgrep i teksten under, både tekniske og andre, kan vera vanskelege å skjøna. Me har laga ei <a href="/glossary">ordliste</a> som kan hjelpa deg å forstå dei.
Translated Mobilizon/Backend VilkårSender me informasjon om deg til utanforståande?
Translated Mobilizon/Backend VilkMe kan òg lagra tenarloggar som inneheld IP-adressene for alle førespurnader til tenaren vår.
Translated Mobilizon/Backend VilkåPersonvernretningsliner
Translated Mobilizon/Backend VilkårGje seg ut for å vera nokon andre, eller leggja ut innhald på deira vegner, eller elles misbruka tilknytinga di til ein person eller ei eining;
Translated Mobilizon/Backend VilkårBruker me infokapslar?
Translated Mobilizon/Backend VilkårIP-adresser og andre metadata
Translated Mobilizon/Backend VilkårEin intern brukar-ID
Translated Mobilizon/Backend Vilkår<b>%{instance_name}</b> korkje bruker, overfører eller sel personopplysingane dine
Translated Mobilizon/Backend VilkåDu eig det du lagar
Translated Mobilizon/Backend VilkårKortversjon
Translated Mobilizon/Backend VilkårÅ lagra tenarloggar med IP-adressene for alle førespurnader til denne tenaren, i den grad me lagrar loggar, i maksimalt 90 dagar.
Translated Mobilizon/Backend VilkårMe held på retten til å endra desse vilkåra til ei kvar tid. Til dømes kan me ha bruk for å endra vilkåra dersom det kjem nye funksjonar på nettstaden.
Translated Mobilizon/Backend VilkårEin intern ID for den identiteten du har valt
Translated Mobilizon/Backend VilkåOffentlege hendingar og kommentarar
Translated Mobilizon/Backend VilkIkkje lagra IP-adressene for registrerte brukarar lenger enn eitt år.
Translated Mobilizon/Backend Vilkårrus, øydelagde data eller andre skadelege, forstyrrande og øydeleggjande filer eller kode.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / Android AppNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
terms
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nn/strings.xml, string 32