Translation

This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:
English
Context English Swedish
The guest email address (%1) is unvalid. The guest email address (%1) is unvalid. Gästens e-postadress (%1) är ogiltig.
The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. Inbjudan %1 kan inte skickas igen eftersom %2 redan har skickat filer.<br>Du kan skapa en ny inbjudan om du vill.
The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 has been deleted. The invitation %1 has been deleted. Inbjudan %1 har raderats.
The invitation mail will be send from your email address (%1). The invitation mail will be sent from your email address (%1). Inbjudan kommer skickas från din e-postadress (%1).
The link(s) has been copied to your clipboard The link(s) has been copied to your clipboard Länkarna har kopierats till urklipp
The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) Länkarna till dina filer kommer skickas per e-post till %1 (%2) automatiskt
The links of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. Länkarna till dina filer kommer skickas till %1 automatiskt.
The mail has been sent. The mail has been sent. E-postmeddelandet har skickats.
The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. Den ursprungliga upphovsmannen (den enda än så länge) är <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>.
The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. Servern kunde inte hitta en lista att lägga till din fil i. Kontakta gärna administratören.
This file has been deactivated by the admins. Contact them to know why. This file has been deactivated by the admins. Contact them to know why. Den här filen har avaktiverats av administratörerna. Kontakta dem för att få veta anledningen.
This invitation is normally hidden This invitation is normally hidden Inbjudan är vanligen dold
This invitation is valid until %1. This invitation is valid until %1. Den här inbjudan är giltig tills %1.
This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: Den här servern har en gräns för filers storlek. Din fils livslängd kommer bli det minsta av det du väljer eller följande:
Toggle visibility Toggle visibility Visa eller dölj
URL URL Länk
Unable to copy the link(s) to your clipboard Unable to copy the link(s) to your clipboard Kunde inte kopiera länkarna till urklipp
Unable to download the file: too much unsuccessful attempts to open a websocket. Please, contact the administrator. Unable to download the file: too much unsuccessful attempts to open a websocket. Please, contact the administrator.
Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Kunde inte hämta räknaren för %1 eftersom filen inte existerar. Den kommer tas bort från ditt localStorage.
Unable to get counter for %1. The token is invalid. Unable to get counter for %1. The token is invalid. Kunde inte ladda in räknaren för %1. Ogiltig token.
Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Kunde inte ladda in räknaren för %1. Du är inte behörig.
Upload files Upload files Ladda upp filer
Upload generated zip file Upload generated zip file Ladda upp det genererade ZIP-arkivet
Uploaded at Uploaded at Uppladdad
Uploaded files Uploaded files Uppladdade filer
Version Version Version
Websocket communication error Websocket communication error Kommunikationsfel (websocket)
What is Lufi? What is Lufi? Vad är Lufi?
Who wrote this software? Who wrote this software? Vem skrev den här mjukvaran?
Context English Swedish
The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. Inbjudan %1 kan inte skickas igen eftersom %2 redan har skickat filer.<br>Du kan skapa en ny inbjudan om du vill.
The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 has been deleted. The invitation %1 has been deleted. Inbjudan %1 har raderats.
The invitation mail will be send from your email address (%1). The invitation mail will be sent from your email address (%1). Inbjudan kommer skickas från din e-postadress (%1).
The link(s) has been copied to your clipboard The link(s) has been copied to your clipboard Länkarna har kopierats till urklipp
The links of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. Länkarna till dina filer kommer skickas till %1 automatiskt.
The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) Länkarna till dina filer kommer skickas per e-post till %1 (%2) automatiskt
The mail has been sent. The mail has been sent. E-postmeddelandet har skickats.
The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. Den ursprungliga upphovsmannen (den enda än så länge) är <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>.
The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. Servern kunde inte hitta en lista att lägga till din fil i. Kontakta gärna administratören.
The URLs of your files have been sent by email to %1. The URLs of your files have been sent by email to %1. Länken till dina filer har skickats med e-post till %1.
This file has been deactivated by the admins. Contact them to know why. This file has been deactivated by the admins. Contact them to know why. Den här filen har avaktiverats av administratörerna. Kontakta dem för att få veta anledningen.
This invitation is normally hidden This invitation is normally hidden Inbjudan är vanligen dold
This invitation is valid until %1. This invitation is valid until %1. Den här inbjudan är giltig tills %1.
This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: Den här servern har en gräns för filers storlek. Din fils livslängd kommer bli det minsta av det du väljer eller följande:
Toggle visibility Toggle visibility Visa eller dölj
Unable to copy the link(s) to your clipboard Unable to copy the link(s) to your clipboard Kunde inte kopiera länkarna till urklipp
Unable to download the file: too much unsuccessful attempts to open a websocket. Please, contact the administrator. Unable to download the file: too much unsuccessful attempts to open a websocket. Please, contact the administrator.
Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Kunde inte hämta räknaren för %1 eftersom filen inte existerar. Den kommer tas bort från ditt localStorage.
Unable to get counter for %1. The token is invalid. Unable to get counter for %1. The token is invalid. Kunde inte ladda in räknaren för %1. Ogiltig token.
Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Kunde inte ladda in räknaren för %1. Du är inte behörig.
Uploaded at Uploaded at Uppladdad
Uploaded files Uploaded files Uppladdade filer
Upload files Upload files Ladda upp filer
Upload generated zip file Upload generated zip file Ladda upp det genererade ZIP-arkivet
URL URL Länk
Version Version Version
Websocket communication error Websocket communication error Kommunikationsfel (websocket)
What is Lufi? What is Lufi? Vad är Lufi?

Loading…

User avatar autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

a year ago
Browse all component changes
User avatar vad

Source string comment

This is quite a technical "explanation" of this, not just a description. Is it possible in the UI to communicate it as "your set delay cannot be higher than server's restriction"?

a year ago

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/sv.po, string 157