Translation Information

Project website https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi
Instructions for translators

https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/contribute#internationalization

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Affero General Public License v1.0 or later
Repository https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi.git
Repository branch development
Last remote commit 🔖 — Bump version (0.05.10) 514eb64
Luc Didry authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://weblate.framasoft.org/git/lufi/default-theme/
Filemaskthemes/default/lib/Lufi/I18N/*.po
Monolingual base language filethemes/default/lib/Lufi/I18N/en.po
Translation file themes/default/lib/Lufi/I18N/sv.po
None

Committed changes

Lufi / Default themeSwedish

Committed changes 2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled.
Det verkar som att du inte har en nyckel i din länk, så du kommer inte kunna dekryptera filen. Nerladdningen har avbrutits.
2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files.
Du behöver inte registrera dig för att ladda upp filer men tänk på att vi, av rättsliga skäl, måste spara din IP-adress när du skickar en fil. Detta är inte skäl att gripas av panik, utan är helt normalt för alla webbplatser som låter dig överföra filer.
2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:
Den här servern har en gräns för filers storlek. Din fils livslängd kommer bli det minsta av det du väljer eller följande:
2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days.
Livslängden (%1) måste vara mellan 1 och %2 dagar.
2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list.
Det är bara filer som har skickats med den här webbläsaren som visas här. Den här listan sparas i localStorage, så om du raderar dina localStorage-data kommer listan tömmas.
2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

Lufi recently changed its way to store files information.\n\nNo files have been found in the new localStorage location but we found files in the old one.\nDo you want to import those informations?\n\nPlease note that this is the only time that we will ask you this.
Lufi har nyligen ändrat hur filinformation sparas.\n\nInga filer har hittats på den nya localStorage-positionen men vi har hittat filer på den gamla.\nVill du importera dem?\n\nObservera att detta är den sista gången vi kommer fråga dig om detta.
2 months ago
None

Committed changes

Lufi / Default themeSwedish

Committed changes 2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?
Du har försökt lämna sidan, vilket skulle avbryta uppladdningen. Är du säker?
2 months ago
autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?
Du har försökt lämna sidan, vilket skulle avbryta nerladdningen. Är du säker?
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 192 1,532 8,644
Translated 95% 183 1,440 8,162
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 26, 2020, 12:23 p.m.
Last author Filip Bengtsson

Activity in last 30 days

Activity in last year