Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Default theme 83.3% 81.1% 0.1% 0.6% 0.3% 0.0%
Project website https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi
Instructions for translators https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/contribute#internationalization
Translation license AGPLv3
Number of strings 2057
Number of words 16665
Number of characters 93544
Number of languages 11
Number of source strings 187
Number of source words 1515
Number of source characters 8504
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 85.0% 85.0% 69.7% 69.7% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0%
Catalan 67.4% 67.4% 68.9% 68.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dutch 61.0% 61.0% 63.8% 63.8% 0.0% 1.6% 3.7% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French (France) (fr_FR) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
German 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Italian 59.4% 59.4% 61.4% 61.4% 0.5% 2.7% 0.0% 0.0%
Occitan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Portuguese 59.4% 59.4% 62.8% 62.8% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0%
Swedish 84.0% 84.0% 65.5% 65.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
4 days ago None New alert Could not update the repository. Lufi/Default theme
12 days ago None Pushed changes Lufi/Default theme
12 days ago None Committed changes Lufi/Default theme - Swedish
13 days ago autom New translation Lufi/Default theme - Swedish
Du kan inte lägga in länkar som inte går till den här instansen.
13 days ago autom New translation Lufi/Default theme - Swedish
Du kan se en lista över dina filer genom att klicka på länken ”Mina filer” längst upp till höger på den här sidan.
13 days ago autom New translation Lufi/Default theme - Swedish
Kommunikationsfel (websocket)
13 days ago autom New translation Lufi/Default theme - Swedish
Ladda upp det genererade ZIP-arkivet
13 days ago autom New translation Lufi/Default theme - Swedish
Kunde inte hämta räknaren för %1 eftersom filen inte existerar. Den kommer tas bort från ditt localStorage.
13 days ago autom New translation Lufi/Default theme - Swedish
Den här inbjudan är giltig tills %1.
13 days ago autom Translation changed Lufi/Default theme - Swedish
E-postmeddelandet har skickats.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year