Translation

The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days.
English ($expire_at, $max_expire_at)
Context English Swedish
Share your files in total privacy on %1 Share your files in total privacy on %1 Dela dina filer helt skyddat med %1
Show hidden invitations Show hidden invitations Visa dolda inbjudningar
Show zip content Show zip content Visa ZIP-arkivets innehåll
Signin Signin Logga in
Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL? Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL? Den här inbjudan existerar tyvärr inte. Är du säker på att du har kommit till rätt adress?
Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Uppladdning är inte tillåtet för tillfället. Försök gärna igen senare.
Sorry, uploading is disabled. Sorry, uploading is disabled. Det går tyvärr inte att ladda upp för tillfället.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Din inbjudan har antingen gått ut eller raderats.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation. Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation. Din inbjudan har dessvärre gått ut eller raderats. Du kan kontakta %1 för att få en ny inbjudan.
The URLs of your files have been sent by email to %1. The URLs of your files have been sent by email to %1. Länken till dina filer har skickats med e-post till %1.
The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). Administratören kan endast se filens namn, storlek och mime-typ (om det är en video, textfil eller något annat).
The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. E-postmeddelandet måste innehålla minst en länk till en fil som lagras på den här instansen.
The data has been successfully imported. The data has been successfully imported. All data har importerats.
The email body can't be empty. The email body can't be empty. E-postmeddelandet får inte lämnas tomt.
The email subject can't be empty. The email subject can't be empty. Ämnesraden får inte lämnas tom.
The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days. The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days. Livslängden (%1) måste vara mellan 1 och %2 dagar.
The file has already been deleted The file has already been deleted Filen har redan raderats
The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. Filerna krypteras innan de laddas upp till Lufi-serveren. Därför kan inte ens serverns administratör se filens innehåll.
The following email addresses are not valid: %1 The following email addresses are not valid: %1 Följande e-postadresser är inte giltiga: %1
The guest email address (%1) is unvalid. The guest email address (%1) is unvalid. Gästens e-postadress (%1) är ogiltig.
The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. Inbjudan %1 kan inte skickas igen eftersom %2 redan har skickat filer.<br>Du kan skapa en ny inbjudan om du vill.
The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 has been deleted. The invitation %1 has been deleted. Inbjudan %1 har raderats.
The invitation mail will be send from your email address (%1). The invitation mail will be sent from your email address (%1). Inbjudan kommer skickas från din e-postadress (%1).
The link(s) has been copied to your clipboard The link(s) has been copied to your clipboard Länkarna har kopierats till urklipp
The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) Länkarna till dina filer kommer skickas per e-post till %1 (%2) automatiskt
The links of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. Länkarna till dina filer kommer skickas till %1 automatiskt.
The mail has been sent. The mail has been sent. E-postmeddelandet har skickats.
The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. Den ursprungliga upphovsmannen (den enda än så länge) är <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>.
The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. Servern kunde inte hitta en lista att lägga till din fil i. Kontakta gärna administratören.
Context English Swedish
Send with your own mail software Send with your own mail software Skicka från din egen e-posttjänst
Share your files in total privacy on %1 Share your files in total privacy on %1 Dela dina filer helt skyddat med %1
Show hidden invitations Show hidden invitations Visa dolda inbjudningar
Show zip content Show zip content Visa ZIP-arkivets innehåll
Signin Signin Logga in
Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL? Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL? Den här inbjudan existerar tyvärr inte. Är du säker på att du har kommit till rätt adress?
Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Uppladdning är inte tillåtet för tillfället. Försök gärna igen senare.
Sorry, uploading is disabled. Sorry, uploading is disabled. Det går tyvärr inte att ladda upp för tillfället.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Din inbjudan har antingen gått ut eller raderats.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation. Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation. Din inbjudan har dessvärre gått ut eller raderats. Du kan kontakta %1 för att få en ny inbjudan.
The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). Administratören kan endast se filens namn, storlek och mime-typ (om det är en video, textfil eller något annat).
The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. E-postmeddelandet måste innehålla minst en länk till en fil som lagras på den här instansen.
The data has been successfully imported. The data has been successfully imported. All data har importerats.
The email body can't be empty. The email body can't be empty. E-postmeddelandet får inte lämnas tomt.
The email subject can't be empty. The email subject can't be empty. Ämnesraden får inte lämnas tom.
The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days. The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days. Livslängden (%1) måste vara mellan 1 och %2 dagar.
The file has already been deleted The file has already been deleted Filen har redan raderats
The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. Filerna krypteras innan de laddas upp till Lufi-serveren. Därför kan inte ens serverns administratör se filens innehåll.
The following email addresses are not valid: %1 The following email addresses are not valid: %1 Följande e-postadresser är inte giltiga: %1
The guest email address (%1) is unvalid. The guest email address (%1) is unvalid. Gästens e-postadress (%1) är ogiltig.
The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be deleted: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. The invitation %1 can’t be resent: %2 has already sent files.<br>Please create a new invitation. Inbjudan %1 kan inte skickas igen eftersom %2 redan har skickat filer.<br>Du kan skapa en ny inbjudan om du vill.
The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2). The invitation %1 can’t be resent: it wasn’t created by you (%2).
The invitation %1 has been deleted. The invitation %1 has been deleted. Inbjudan %1 har raderats.
The invitation mail will be send from your email address (%1). The invitation mail will be sent from your email address (%1). Inbjudan kommer skickas från din e-postadress (%1).
The link(s) has been copied to your clipboard The link(s) has been copied to your clipboard Länkarna har kopierats till urklipp
The links of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1. Länkarna till dina filer kommer skickas till %1 automatiskt.
The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) The link(s) of your file(s) will automatically be sent by mail to %1 (%2) Länkarna till dina filer kommer skickas per e-post till %1 (%2) automatiskt
The mail has been sent. The mail has been sent. E-postmeddelandet har skickats.
The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. Den ursprungliga upphovsmannen (den enda än så länge) är <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>.

Loading…

User avatar autom

New translation

Lufi / Default themeSwedish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days.
Source string comment
($expire_at, $max_expire_at)
Source string location
lib/Lufi/Controller/Invitation.pm:52
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/sv.po, string 138