Translation

shortened_url
English
Context English Swedish
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken
You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason Du kommer skickas vidare till mållänken eller en LTSU-sida med en förklaring av vad som gått snett
You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise Du kommer få statistiksidan med administrationsstatistiken om du har loggats in, och annars statistiken och ett felmeddelande
You're not authenticated as the admin You're not authenticated as the admin Du är inte inloggad som administratör
Your login Your login Dina inloggningsuppgifter
Your password Your password Ditt lösenord
integer, how many unique visits of the shortened URL integer, how many unique visits of the shortened URL heltal, hur många enskilda besökare den förkortade länken har haft
mandatory mandatory obligatoriskt
optional optional frivilligt
shortened_url shortened_url forkortad_lank
Context English Swedish
Login Login Logga in
Logout Logout Logga ut
Logout from admin stats Logout from admin stats Logga ut från administrationsstatistiken
mandatory mandatory obligatoriskt
Next Next Nästa
No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2 No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2 Ingen förkortad länk tillgänglig. Försök kontakta administratören på %1. Din länk som skulle kortas: %2
optional optional frivilligt
Parameters: Parameters: Parameterar:
Password Password Lösenord
Please, check your credentials: unable to authenticate. Please, check your credentials: unable to authenticate. Kontrollera gärna dina uppgifter: kunde inte bekräfta identitet.
Previous Previous Föregående
QRCode QRCode QR-kod
Response: Response: Svar:
Response for HTML format Response for HTML format Svar för HTML-format
Response for JSON format Response for JSON format Svar för JSON-format
shortened_url shortened_url forkortad_lank
Shortened URL Shortened URL Förkortad länk
Should always be successful Should always be successful Borde alltid lyckas
Signin Signin Logga in
Sorry, unable to parse the provided file Sorry, unable to parse the provided file Kunde tyvärr inte tolka filen
Statistics Statistics Statistik
The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1
The shortened URL %1 doesn't exist. The shortened URL %1 doesn't exist. Den förkortade länken %1 finns inte.
The shortened URL %1 no longer exists. The shortened URL %1 no longer exists.
The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Spamhaus. Jag vägrar förkorta den.
The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Google Safe Browsing. Jag vägrar förkorta den.
The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. Länken omdirigerar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). Länken du vill förkorta kommer från en domän (%1) har på den här servern (troligen på grund av att spammare använder den här domänen). Jag vägrar förkorta den.
To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") För att logga in som administratör, ändra det till lösenordet som anges i inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”
To do an admin logout, set it to "logout". To do an admin logout, set it to "logout". För att logga ut som administratör, ändra det till ”logout”.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
shortened_url
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
themes/default/lib/Lstu/I18N/sv.po, string 77