Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Default theme 85.3% 79.1% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
Project website https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lstu
Instructions for translators https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lstu/wikis/contribute#internationalization
Translation license WTFPL
Number of strings 532
Number of words 3787
Number of characters 21952
Number of languages 7
Number of source strings 76
Number of source words 541
Number of source characters 3136
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Breton 47.4% 47.4% 32.2% 32.2% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French (France) (fr_FR) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
German 50.0% 50.0% 21.4% 21.4% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0%
Occitan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
4 days ago None New alert Could not update the repository. Lstu/Default theme
2 weeks ago None Pushed changes Lstu/Default theme
2 weeks ago None Committed changes Lstu/Default theme - Swedish
2 weeks ago autom Translation changed Lstu/Default theme - Swedish
föorkortad_lank
2 weeks ago autom Translation changed Lstu/Default theme - Swedish
Länken omdirigeringar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
2 weeks ago autom Translation changed Lstu/Default theme - Swedish
Nerkortad länk
2 weeks ago autom Translation changed Lstu/Default theme - Swedish
Ingen nerkortad länk tillgänglig. Försök kontakta administratören på %1. Din länk som skulle förkortas: %2
2 weeks ago autom Translation changed Lstu/Default theme - Swedish
Detta kommer använda LSTUs kakor för att avgöra vilken nerkortad länks statistik som ska skickas.
2 weeks ago autom Translation changed Lstu/Default theme - Swedish
Visa information (som besöksräknare och datum för skapande) för en nerkortad länk.
2 weeks ago autom Glossary added Lstu/Swedish
förkorta
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year