Translation

clarification->title
English
Key English Bengali (Bangladesh) Actions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key English Bengali (Bangladesh) Actions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Framasoft / HomeBengali (Bangladesh)

 
6 months ago
User avatar None

String updated in the repository

Framasoft / HomeBengali (Bangladesh)

 
6 months ago
Browse all string changes

Glossary

English Bengali (Bangladesh)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
clarification->title
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
src/translations/bn_BD/home.yml, string 47