Translation status

54 Strings 100% Translate
445 Words 100%

Translation Information

Project website framapad.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://framagit.org/framasoft/framapad.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'master' into 'master' 6ba2ec2
User avatar JosephK authored 11 days ago
Weblate repository https://weblate.framasoft.org/git/framapad/main/
Filemask app/locales/*/_main.yml
Monolingual base language file app/locales/en/_main.yml
Translation file app/locales/sv/_main.yml
User avatar None

Committed changes

Framapad / MainSwedish

Committed changes 5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

To help you, here is a video tutorial (in french only) directed by Frédéric
Véron.
Behöver du hjälp, finns här en demonstrationsvideovideolektion (endast på franska)
skapad av Frédéric Véron.
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Video Tutorial
VideolektionDemonstrationsvideo
5 months ago
User avatar None

Committed changes

Framapad / MainSwedish

Committed changes 5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Specific instances
Specifikärskilda instanser
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Other
ÖvrigAnnan
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

@:color.pad is based on free software [@:soft.pad](@:src.pad)

It is [one instance among others]({link}).

@:soft.pad is under @:license.apache2 license.
@:color.pad är en vidareutvveckling av den fria mjukvaran [@:soft.pad](@:src.pad).

Detta är [en instans bland många andra]({link}).

@:soft.pad har publicerats under licensen @:license.apache2.
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Vill du delta i utvecklingen av mjukvaran, föreslå förbättringar eller ladda
ner den, är du välkommen att besöka [utvecklingswebbplatsen](@:src.pad).

Om du vill ladda ner den här mjukvaran för eget bruk och bli mer
självständig, kan vi hjälpa dig på:
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Cultivate your garden
OdlVårda din trädgård
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

You have the possibility to create a password protected account and having
a space dedicated to the management of your pads and their access rights.
Du kan skapa ett lösenordsskyddat konto och dåför att hantera dina
anteckningar och deras redigeringsskydd.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 54 445 2,845
Translated 100% 54 445 2,845
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 27, 2020, 12:18 p.m.
Last author Filip Bengtsson

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity