Key English Swedish
meta->title Framapad - Collaborative Text Editor Framapad – En textredigerare för grupparbeten
meta->lead Collaborating online has never been easier Att samarbeta på nätet har aldrig varit enklare
what->title What is it? Vad är det?
what->md A pad is an online collaborative text editor. The contributions of each user
are indicated by a colour code, appear on the screen in real time and are
recorded as they are typed.
En ”pad”, alltså ett anteckningsblock, är en textredigerare för grupparbeten på webben.
Varje användares bidrag ges en egen färg, syns på skärmen i realtid och
sparas i samma stund det skrivs.
how ## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

Want a [demonstration]({link})?
## Hur funkar det?

- Skapa en anteckning.
- Börja **skriva** din text
- och **bjud in** dina medarbetare.
- Varje deltagare kommer få en egen **färg**
- och kan **chatta** med de andra i gruppen.
- Du kan återskapa en tidigare version från **historiken**
- och **exportera** dokumentet när ni är klara.

Vill du se ett [exempel]({link})?
public->title Public Pads Offentliga anteckningar
public->name Pad name Anteckningens namn
public->expiration Duration of the pad Anteckningens livslängd
public->day one day ett dygn
public->week one week en vecka
public->month one month en månad
public->two-month 2 months två månader
public->six-month 6 months ett halvår
public->year one year ett år
public->annual annual ett år
public->semestrial semestrial ett halvår
public->bimestrial bimestrial två månader
public->monthly monthly en månad
public->weekly weekly en vecka
public->daily daily ett dygn