Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Framadate Fix this component to clear its alerts. CECILL-B
Framadate v1.1.x Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CECILL-B
Project website framagit.org/framasoft/framadate/framadate
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation license CECILL-B Framadate v1.1.x Framadate
Languages 1
Source strings 826
Source words 4,266
Source characters 24,028
Hosted strings 826
Hosted words 4,266
Hosted characters 24,028
User avatar None

Committed changes

Framadate / Framadate v1.1.xHungarian

Committed changes 11 months ago
Your poll has been removed!
A szavazásoda el lett távolítva.
11 months ago
You can add or remove additional days and times with the buttons
A gombokkal további napokat és idősávokat adhat hozzá.
11 months ago
To make the description more attractive, you can use the Markdown format.
Markdown formátumot is használhatsz a leírás vonzóbbá tételéhez.
11 months ago
Vote "no" for
„Nem” szavazat a következőre:
11 months ago
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens.
Valami baj van a formátummal: a személyre szabott URL csak alfanumerikus karaktereket és kötőjeleket tartalmazhat.
11 months ago
Cookies are served from HTTP only.
A sütik csak HTTP felől kerülnek kiszolgálásra.
11 months ago
The software
A szoftver a
11 months ago
Vote updated
Szavazat frissítve
11 months ago
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it with the plus button at the end of the line.
Ha szavazni akar ebben a szavazásban, akkor meg kell adnia a nevét, a választását és be kell küldenie a sor végén található plusz gombbal.
11 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity