Key English Polish
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. aby uruchomić PeerTube.
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... ale nie tylko…
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join będziesz w stanie znaleźć i dołączyć
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. bez konieczności większych opłat za przestrzeń dyskową.
00:00:34.119-->00:00:36.313 c c
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Czym jest PeerTube?
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient czyni strumieniowanie filmów bardziej elastycznym
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacja
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… film po filmie…
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Film pozostaje na serwerze Dog-tube
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalując PeerTube u siebie!
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. Instancje PeerTube synchronizują się wzajemnie.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, i wysyłać filmy do sieci,
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, jednocześnie ten sam film,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jest on streamowany bezpośrednio
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Jest to podstawą dla sieci!